Bol u desnom ramenu simptom

Bol u desnom ramenu simptom
Pojačava se pri pokretu, a naročito je izražen noću. Loše vesti: Terapija konvalescentnom plazmom ima ozbiljne neželjene posledice. Uzrok tako česte pojave sigurno treba tražiti u anatomskoj građi i funkciji ramenog zgloba koji je najpokretljiviji zglob ljudskog tela.

Bol u ramenu može da se javi kao posledica mnogih bolesti i stanja, može biti vezan za sam zglob ramena ili se javlja kao održani bol: zbog oboljenja vratne kičme cervikalni sindrom, oboljenja grudne kičme torakalni sindrom, zbog oštećenja nerava vratne kičme cervicobrahialgia ili kod šećerne bolesti sa oštećenjem nerava diabetes mellitus sa polineuropatijom, kod anginoznog srčanog bola, infarkta miokarda, oboljenja žučne kese, tumora pluća!

Zbog toga treba pacijent odmah da se javi na pregled da bi se ustanovio uzrok bola. Pregled obavlja fizijatar, a nakon dobro uzete ANAMNEZE — početak bola — spor postepen ili akutan intenzivan, nakon opterećenja ili spontano karaktera bola, pokretljivost ramena, trnjenje, žarenje u ruci, slabost ruke…povišena TT, dijareja.. pridružena oboljenja; i KLINIČKOG NALAZA: loklanog nalaza, prisustva otoka, bola na na pritisak i dodir, ograničenje pokreta, provokacije bola pri određenim pokretima, pozitivanih testova za pojedine strukture, ramena, trnjenje i redukcija snage mišića ruke u celini ili pojedinih segmenata.

Konsultativni specijalistički pregledi reumatologa, ortopeda. Sam proces oboljenja prolazi kroz četiri faze. Bol u ramenu je izražen, jak i u toku noći, a svaki pokret ga pojačava i provocira, obim pokreta i funkcija ramena su sve više ograničeni do kompletnog ukočenja. Može da zahvati i drugo rame, a ređe istovremeno oba ramena.

Navedeno je da samo oboljenje prolazi kroz 4 faze, ali da li će se razviti sve faze oboljenja i koliko će trajati zavisi od toga da li je uključeno adekvatno lečenje i kada. Terpiju treba započeti što pre, sprovodi se kombinovan terapijki protokol lečenja gde se primenjuje medikamentna terapija za smanjenje — kupiranje bola, često i primena kortikosteroida u terapiji, imobilizacija zgloba pozicioniranje, mitela, Kinesio-Taping.

Oboljenje ima lokalni karakter sa izraženim degenerativnim promenama i inflamatornim reakcijama vezivnog tkiva u raznim vanzglobnim strukturama. Uzroci nisu potpuno jasni, ali je najverovatnije posredi reakcija različitih komponenti vezivnog tkiva na razne nadražaje i oštećenja spoljne i unutrašnje prirode uz mnogobrojne provokativne faktore.

Bol u lijevom ili desnom ramenu – uzroci i liječenje | Kreni zdravo!

Najčešće su to trauma povreda, mikrotrauma, preopterećenost, psihička i emotivna napetost, uticaj vremenskih prilika, vlaga, hladnoća, statički poremećaj…. U svakodnevnoj praksi periartritis huleroscapularni predstavlja najčešće oboljenje ramenog pojasa, bolno rame. Uzrok tako česte pojave sigurno treba tražiti u anatomskoj građi i funkciji ramenog zgloba koji je najpokretljiviji zglob ljudskog tela.

Bol u ramenu (UZROCI, VRSTE I TERAPIJA) - Arni - centar za kičmu Banja Luka

Tako veliku pokretljivost omogućava mu labava zglobna čaura, a zaštitu i potporu daju prvenstveno mišići i ligamenti a ne koštane strukture.

U pokretu ramenog zgloba učestvuju i ključno naplećni zglob, grudno ključni zglob, kao i lopatica svojim klizanjem preko torakalnog zida. Okolni mišići ga u vidu manžetne, kugle, okružuju sa svih strana i svojom kontrakcijom regulišu njegove pokrete. Ovi mišići stvaraju složene sisteme pomoću kojih se vrše mnogobrojni precizni, odmereni i snažni pokreti ruke, a to je zglob kojim se i najviše služimo u svakodnevnom životu za obavljanje najvećeg broja radnji — uzimanje hrane, oblačenje, pisanje, česljanje… U smislu pokreta kineziološki segment ramena sastoji se od ramenog zgloba i ramenog pojasa.

Za funkciju ramenog zgloba, neophodna je funkcija vratnog i grudnog dela kičme, jer ugroženost jedne ili druge zone može dovesti do blokade u samim mišićima, zglobovima i ligamentima. U rameno područje mogu se preneti bolovi iz vratne i grudne kičme.

Inače najčešći uzrok nastanka periartrita ramena vezan je za entezopatiju m. supraspinatusa koji se anatomski povlači kroz uzani prostor a gornji svod čini koštani nastavak akromion i snažna akromioklavikularna veza. Pri pokretima abdukcije odručenja, i elevacije ramena, ova tetiva je stalno izložena mikrotraumama koje mogu dovesti do njenog oštećenja.

Bol u desnom ramenu simptom

Bol je ovde izazvan kretanjem inflamatorno izmenjene tetive m. supraspinatusa ispod akromiona. Pri abdukciji, odručenju, ruke iznad 80 stepeni, javlja se bol, pozitivan znak za bolno rame, bolno podizanje ruke ili bolni luk, što ima dijagnostički značaj.

Proces može zahvatiti subdeltoidnu burzu uslovljavajući razvoj kliničke slike burzita, akutno bolno rame, a nastaje prenošenjem zapaljenja tetive na burzu.

Bol u ramenu je jak, zrači prema vratu i dole prema laktu.

Ostavite odgovor

Kompjuterizovana tomografija CT i snimanje magnetskom rezonancijom MRI obi・no nisu prvi

Objavio

Komentar

Neophodna polja su označena *