Bol u kolenu mkb 10

Bol u kolenu mkb 10

F50 F Sindromi ponasanja udruženi sa fiziološkim smetnjama I fizičkim činiocima. F60 F F70 F F80 F F90 F Drugi poremećaji emocija i poremećaji ponašanja nastali u detinjstvu i adolescenciji. F99 F G00 G G10 G G20 G G30 G G35 G G40 G G50 G G60 G G70 G G80 G G90 G H00 H H10 H H15 H H25 H H30 H H40 H H43 H H46 H H49 H Bolesti mišića oka, binokularnog motiliteta, akomodacija I refrakcija.

H53 H H55 H H60 H H65 H H80 H H90 H I00 I I05 I I10 I I20 I I26 I I80 I Bolesti vena, limfnih sudova I limfnih čvorova, koja nisu na drugim mestima klasifikovana. I95 I J00 J J09 J J20 J J30 J J40 J J60 J J80 J J85 J J90 J J95 J K00 K K20 K K35 K K40 K K50 K K55 K K65 K K70 K K80 K K90 K L00 L L10 L L20 L L40 L L50 L L55 L L60 L L80 L M05 M M15 M M20 M M30 M M40 M M45 M M50 M M60 M M65 M M70 M M80 M M86 M M91 M N00 N N10 N N17 N N20 N N25 N N30 N N40 N N60 N N70 N N80 N N99 N O00 O O10 O Edem, proteinurija I hipertenzija u trudnoći, porođaju I puerperijumu.

O20 O O30 O O60 O O80 O O85 O O94 O P00 P Bolesti ploda I novorođenčeta izazvane bolestima majke I komplikacijama trudnoće I porođaja. P05 P P10 P P20 P P35 P P50 P P70 P P75 P P80 P Bolesti kože I potkožnog tkiva I poremećaj termoregulacije ploda I novorođenčeta. P90 P Q10 Q Q20 Q Q30 Q Q35 Q Q38 Q Q50 Q Q60 Q Q65 Q Q80 Q Q90 Q Simptomi I znaci koji se odnose na cirkulatorni I respiratorni sistem.

R10 R R20 R R25 R R30 R R40 R Simptomi I znaci koji se odnose na poimanje, percepciju, emocionalno stanje I ponašanje. R47 R R50 R R70 R R80 R R83 R Abnormalni nalazi drugih telesnih tečnosti, supstanci I tkiva, bez dijagnoze. R90 R Abnormalni nalazi kod dijagnostičkih snimanja I funkcionalnih ispitivanja, bez dijagnoze.

Bol u kolenu mkb 10

R95 R S00 S S10 S S20 S S30 S S40 S S50 S S60 S S70 S S80 S S90 S T00 T Giht, neoznačen Arthritis urica, non specificata. Druga oboljenja zglobova uzrokovana taloženjem kristala Arthropathiae crystallogenes aliae. Bolest uzrokovana taloženjem hidroksiapatita Morbus hydroxyspatitogenes.

Bol u kolenu mkb 10

Familijarna bolest uzrokovana taloženjem kristala kalcijuma u hrskavici Chondrocalcinosis familiaris. Drugo oboljenje uzrokovano taloženjem kristala kalcijuma u hrskavici Chondrocalcinosis alia. Druga označena oboljenja zglobova uzrokovana taloženjem kristala Arthropathiae crystallogenes aliae,specificatae. Oboljenje zgloba uzrokovano taloženjem kristala, neoznačeno Arthropathia crystallogenes, non specificata.

Druga označena oboljenja zglobova Arthropathiae aliae, specificatae. Jaccoudovo hronično postreumatičko oboljenje zgloba Arthropathia postrheumatica chronica Jaccoud.

Kaschin-Beckova bolest Morbus Kaschin-Beck. Resičasto-čvorasto pigmentno zapaljenje sinovije Synovitis villonodularis pigmentosa. Palindromički reumatizam Rheumatismus palindromiacus. Povremeni izliv u zglob Hydrarthrosis temporalis.

Druga oboljenja kičme Dorsopathiae aliae. Spontano prsnuće drugih tetiva Ruptura tendinum aliarum spontanea. Zapaljenje zgloba u Crohnovoj bolesti u dece Arthritis puerilis in morbo Crohn enteritis regionalis K

Oboljenje zgloba uzrokovano povredom Arthropathia traumatica. Druga označena oboljenja zgloba Arthropathia alia, specificata. Druga zapaljenja zgloba Arthritis alia. Zapaljenje više zglobova, neoznačeno Polyarthritis, non specificata. Druga označena zapaljenja zgloba Arthritis alia, specificata. Zapaljenja zgloba, neoznačena Arthritis, non specificata. Oboljenja zglobova u drugim bolestima Arthropathiae in morbis aliis. Giht uzrokovan poremećajima fermenata i naslednim faktorima Arthropathia urica propter defectus enzimarum et disordines hereditarios alios.

Oboljenje zgloba uzrokovano taloženjem kristala u drugim poremećajima metabolizma Arthropathia crystaliogenes in disordinibus metabolicis aliis. Oboljenje zgloba kod šećerne bolesti Arthropathia diabetica.

 • Samopojavni gubitak koštane mase sa patološkim prelomom Osteoporosis idiopathica cum fractura pathologica. Granulom stranog tela mekog tkiva, neklasifikovan na drugom mestu Granuloma corporis alieni textus mollis, non alibi classificatum.
 • Druge bolesti zglobova Morbi articulorum alii.
 • Lipoidno zapaljenje kože zgloba Dermatoarthritis lipoidalis E Amiloidno oboljenje zgloba Arthropathia amyloidalis E Oboljenje zglobova u drugim bolestima žlezda sa unutrašnjim lučenjem,ishrane i metabolizma Arthropathiae in morbis endocrinis,nutritionalibus et metabolicis aliis.

  Neuropatsko oboljenje zgloba Arthropathia neuropathica. Oboljenja zglobova u drugim označenim bolestima Arthropathiae in morbis aliis,specificatis. Degenerativna oboljenja zglobova Polyarthrosis. Primarno opšte degenerativno oboljenje zglobova Arthrosis generalisata primaria. Heberdenovi čvorovi sa oboljenjem zgloba Nodi Heberden cum arthropathia.

  Bol u kolenu mkb 10

  Bouchardovi čvorovi sa oboljenjem zgloba Nodi Bouchard cum arthropathia. Sekundarno višestruko degenerativno oboljenje zglobova Arthrosis multiplex secundaria. Degenerativno erozivno oboljenje zgloba Arthrosis erosiva. Druga degenerativna oboljenja više zglobova Polyarthrosis alia. Degenerativno oboljenje više zglobova, neoznačeno Polyarthrosis, non specificata. Degenerativno oboljenje zgloba kuka Coxarthrosis. Primarno degenerativno oboljenje oba kuka Coxarthrosis primaria bilateralis.

  Drugo primarno degenerativno oboljenje kuka Coxarthrosis primaria alia. Degenerativno oboljenje oba kuka uzrokov.

  Ostavite odgovor

  Izraslina na kosti pete Excrescentia calcanei

  Objavio

  Komentar

  Neophodna polja su označena *