Bol u kukovima trudnoca

Bol u kukovima trudnoca

U trudno・i ・esto dolazi do bolova u zglobu kuka zbog o邸te・enja ko転nog femoralnog nerva. Osobe koje imaju kilu ・esto ose・aju bol u kukovima zbog pritiska kile na zglobove. Posebno stanje u medicini koji stvara bolove donjem delu ki・me, preko kukova, celom du転inom noge do malog prsta jeste lumbalna diskus hernija. Ona nastaje zbog uklje邸tenja nervnog korena u ki・menom stubu izme・u 2 pr邸ljena. Diskus hernija se javlja naj・e邸・e kod starijih osoba, 転ene su ne邸to sklonije razvoju.

Dizanje te邸kih stvari, lo邸e dr転anje pri sedenju, nepravilan polo転aj tela pri hodu ali i nagli pokreti u predelu ki・menog stuba mogu da izazovu ovo uklje邸tenje.

Interesantno je da se pacijent uglavnom ne obrati lekaru kada oseti bol u stopalu jer se ・esto bol u stopalu pogre邸no posmatra kao bol zbog fizi・ke aktivnosti. Zapravo, bol u stopalu se ・esto 邸iri putanjom od ki・menog stuba upravo zbog diskus hernije.

Pored bola u stopalu, simptomi diskus hernije jesu i slabost i bol u mi邸i・ima, bol u preponama, uko・enost mi邸i・a i ose・aj kao da noga trne. Ukoliko se povredi donji deo ki・me, ・esto se javlja i tup, iznenadni bol u predelu ki・me. Ovaj bol mo転e da se prouzrokuje ukoliko pacijent sa povredom di転e ne邸to te邸ko pa ・ak i bezazlena aktivnost kao 邸to je kijanje. Bolovi i uko・enost u le・ima naj・e邸・e su reumatske bolesti kod nas.

Ove tegobe naro・ito su izra転ene u prole・e, kada se vremenske prilike ・esto smenjuju. Ono 邸to karakteri邸e bol u le・ima jeste da kod polovine nestane nakon nekoliko dana. Bolovi u le・ima koje naj・e邸・e prati 転iganje du転 cele noge, u narodu su poznatiji kao i邸ijas ili stru・no, lumbalni sindrom. Bol u le・ima se uglavnom javlja nakon podizanja te邸kog tereta, me・utim, on nastaje na temelju ve・ o邸te・ene ki・me.

Bol u kukovima trudnoca

Osnovna zabluda jeste da osoba koja oseti bolove legne da se odmori. Pri bolu u le・ima, le転anje mo転e samo jo邸 vi邸e da na邸kodi jer slabi mi邸i・e a ki・ma se i dalje pokrene nepravilno. Bolovi u kukovima se kod trudnica ・esto javljaju. Ovi bolovi se naj・e邸・e javljaju u kasnijem periodu trudno・e, oko 8. Naj・e邸・e se ovi bolovi javljaju zato 邸to se telo sistemski priprema za sam poro・aj.

Kao rezultat delovanja hormona u trudno・i, zglobovi i ligamenti izme・u kostiju po・inju da se opu邸taju. Materica je te転a u poslednjim mesecima trudno・e, tako da se bolovi u krstima i kukovima pove・avaju kako trudno・a napreduje. Ostali uzroci bolova u kukovima u trudno・i jeste pove・ani pritisak na i邸ijadi・ni 転ivac — ote転anom matericom, tako da se bol spu邸ta od kukova preko cele noge do stopala.

Bol u zdjelici tijekom trudnoće - smanjujukg.world

Pored bolova, javlja se i uko・enosti i peckanje u zadnjici, kukovima i butinama. Ovo i jesu simptomi i邸ijasa, tako da trudnice koje ose・aju bolove du転 cele noge, treba da se obrate lekaru radi savetovanja. Praktikovanje ve転bi za ja・anje mi邸i・a karlice kao i stoma・nih mi邸i・a, smanji・e bol koji se ose・a u trudno・i. Jedna od ve転bi koja smanjuje bolove u krstima jeste podizanje kukova iznad nivoa grudi na nekoliko minuta u le転e・em polo転aju.

Primena toplih kupki i obloga tako・e blagotvorno uti・u na smanjenje bolova.

Pošaljite recept Pogledajte ostale recepte.

Me・utim, nijedna od ovih metoda se ne sme primenjivati pre savetovanja sa ginekologom, zato 邸to se u svakom trenutku treba misliti na polo転aj bebe i njen neometani razvoj.

Ovaj proces je uzrokovan povišenim venskim tlakom povećane maternice i istodobno sporijim tlakom u venama prepona i nogu. Uzgoj maternice oblaže zdjelice, teško je izlijevati krv iz nogu, to je jedan od razloga zašto su mišići prepona tijekom trudnoće. Osim toga, bol u prepone objašnjen je drugim fiziološki prihvatljivim uzrokom. U drugom tromjesečju, okrugli ligament se značajno proteže, a zadatak je podržati maternicu. Bol u prepona kada se proteže ligament može biti vrlo akutan, ali kratkoročno, može se osjećati kao grč, grč koji zrači niz trbuh.

Pored fiziološkog istezanja, objašnjenje zašto mišići prepona tijekom trudnoće mogu biti takvi čimbenici. Mišići crijeva, žučnog mjehura, jednjaka i želuca tijekom trudnoće su fiziološki opušteniji što izravno uključeni u prehranu fetusa, ali mišići leđa, trbušne i mišićje međice naprotiv, podliježu povećanog stresa i napetosti.

Ovo je možda.

Ostavite odgovor

Evo pet uobičajenih uzroka.

Objavio

Komentar

Neophodna polja su označena *