Bol u ledjima vratu i grudima

Bol u ledjima vratu i grudima

Međutim, taj strah je opravdan. Bol u grudima može da bude trivijalan, ali može da bude i životno ugrožavajući! Kada su ovakve situacije u pitanju, ranija i aktuelna istorija bolesti je od velikog značaja. Mnogi pacijenti se obično kasno jave lekaru jer smatraju da je zabrinjavajući samo bol u grudima koji je žestok i praćen opštom slabošću.

Bol u ledjima vratu i grudima

Međutim, jačina bola u grudima često ne određuje težinu i ozbiljnost neke bolesti. Nekada i blag osećaj neprijatnosti u grudima, ili čak ne u grudima, već i u gornjem delu stomaka predstavlja moguć znak nekih bolesti kao što su nestabilna angina, akutni infarkt i druge. U ovakvim situacijama, razmatranje specifičnih srčanih faktora rizika mogu pomoći u postavljanju dijagnoze, dok rutinski testovi često mogu promašiti dijagnozu.

Klasa I uobičajena fizička aktivnost ne izaziva bol šetnja, penjanje uz stepenice. Klasa II mala fizička aktivnost dovodi do bola šetnja po ravnom, penjanje uz stepenice. Klasa III lako ograničenje uobičajene aktivnosti dovodi do bola šetnja ili penjanje uz stepenice, hod uzbrdo, bol posle obroka, na hladnoću, vetar, zbog emocionalnih stresova.

Klasa IV nemogućnost da se izvrši bilo koja fizička aktivnost bez bola bolovi mogu biti prisutni i u miru. Zato bi bol u grudima trebalo definisati kao bilo kakav bol ili osećaj nelagodnosti u grudima, pa i u gornjem delu stomka, pa čak i bol među lopaticama.

Ekvivalenti bolu u grudima. Srce je bogato receptorima za bol — nervi se nalaze oko kardiomiocita, u intersticijumu, oko aorte, plućne arterije, arterija, arteriola, kapilara, venula i vena. U predelu grudnog koša, postoje brojni receptori za bol u koži, manje u dubljim tkivima, a još manje u visceralnim organima.

Bol u grudima | Bel Medic

Slaba mogućnost lokalizacije visceralnog bola objašnjava se vrlo malim brojem nervnih vlakana u visceralnim strukturama. Osim toga, visceralni bol se može preneti na susedni segment kičmene moždine, dok somatski bolni stimulus ide samo na jedan nivo kičmene moždine.

Kutani bol je bolje lokalizovan i retko ima preneseni bol, obično je praćen lokalnom osetljivošću i reaguje na različite provokacije. Somatski visceralni bol je slabo lokalizovan, a preneseni bol je često prisutan.

Tipičan primer visceralnog bola su bol kod miokardnog infarkta, plućne embolje, disekcije aorte i medijastinalne bolesti. Kada se pacijent žali na bol u grudima, bitno je brzo prepoznati da li je u pitanju jedno od sledećih 4 stanja. Ti bolesnici treba što pre da budu upućeni kolima službe hitne medicinske pomoći najbržim putem do sekundarne ili tercijarne zdravstevene ustanove koje imaju urgentna odeljenja specijalizovana za savremeno lečenje ovih bolesnika.

Olakšavanje bola nakon upotrebe nitroglicerina, govori u prilog kardijalne etiologije bola u grudima. Najverovatnije se radi o akutniom koronarnom sindromu AKS koji čine nestabilna angina, akutni infarkt miokarda sa i bez ST elevacije ili u manje varijabilnoj i dramatičnoj formi i kod stabilne angine. Bol u grudima je obično iza grudne kosti, pacijenti pokazuju celom šakom a ne jednim prstom, širi se u oba ramena.

Jedno istraživanje ukazalo je da su oni kod kojih se bol širio u desno rame, češće imali akutni infarkt, nego oni kod kojih se širio u levo rame 19, Kod žena sa akutnim infarktom miokarda bol se češće širio u vrat, vilicu i među lopatice nego što je bio slučaj kod muškaraca.

Privacy Overview.

Kod zapaljenja srčane kese perikarditisa, miokarditisa, prolapsa mitralne valvule, plućne hipertenzije ili kardiomiopatija. Karakter pleuralnog bola se menja sa repiratornim ciklusom i promenom položaja tela.

 • U starijih bolesnika s netraumatskom boli u donjem dijelu leđa, čak i ako nema tjelesnih znakova koji bi ukazivali na dijagnozu, u obzir dolazi aneurizma abdominalne aorte koju se otkriva CTom i ultrazvukom.
 • Pažljivo uzeta anamneza, detaljan fizički pregled i EKG, ehokardiogram i laboratorijske analize olakšavaju diferencijalnu dijagnozu. Često se preskakanje srca ekstrasistole, češće ventrikularne, osete kao kratak bol u grudima. Nelagodnost bol u grudima je jedan od najčešćih izazova za kliničare u ordinaciji ili urgentnom odeljenju.

  Cervikalni Sindrom: Bolovi U Vratu, Vratnim Žilama I Glavi | ArtFizio

  Kada se se kaže da neko ima bol u grudima, prvo stanje na koje doktor a i pacijent pomisli  je ishemijski - anginozni bol, odnosno bol koji se javlja kod koronarne bolesti, odnosno angine pektoris stabilne ili nestabilne i akutnog  infarkta miokarda.

  Medjutim bolova u grudima ima raznih, kako po karakteristikama samog bola, tako i po uzroku bola. Pokazalo se da je najčešći uzrok kašnjenja za odlazak kod lekara shvatanje da je bol u grudima samo jak bol, praćen opštom slabošću, odnosno osećajem da je čovek zaista bolestan.

  U nekim slučajevima težina bola u grudima ne koreliše sa težinom bolesti, pato-anatomskim supstratom, patofiziološkim sledom događaja i najtežim komplikacijama. S druge strane, nekada najdetaljnija anamneza i pregled pacijenta ne omogućavaju sigurno donošenje odluke o pravoj prirodi bola.

  Bol u grudima čak i kod bolesnika sa koronarnom bolešću ne mora neminovno da.

  Ostavite odgovor

  U postavljanju dijagnoze od

  Objavio

  Komentar

  Neophodna polja su označena *