Bol u levom delu ramena

Bol u levom delu ramena

Ovi problemi mogu izazvati bol u levoj strani grudnog ko邸a, od blagog do akutnog, propra・en jo邸 nekim simptomima poput ka邸lja, 邸lajma, pote邸ko・a sa dola転enjem do daha i groznicom.

Bol u levom delu ramena

I infektivne bolesti i neinfektivne autoimune bolesti mogu imati iste simptome i mora ih dijagnostikovati specijalista. Nakupljanje kiseline, gasova i goru邸ica mogu uzrokovati umeren ili jak bol sa leve strane grudi. Sve ovo zapo・inje u va邸im crevima i 邸iri se do grudnog ko邸a.

Kada se pritisak prenese na grudi, ose・ate bol. Uz ovo obi・no ide nadimanje, nadutost i bol u stomaku zajedno sa bolom u levoj strani grudi. Ne bi trebalo ignorisati ove simptome jer su vrlo sli・ni simptomima sr・anog udara.

Zato je najbolje obratiti se lekaru za pravilnu dijagnozu. Ljudi koji se bave sportom ili napornim ve転banjem mogu dobiti bolove u levoj strani grudnog ko邸a zbog istegnu・a levog grudnog mi邸i・a. Nije neuobi・ajeno da se bol pro邸iri do levog ramena ili pazuha i poja・ava sa fizi・kom aktivno邸・u.

Pokidan ili istegnut grudni mi邸i・ se lako dijagnostikuje dodirivanjem tog dela na levoj strani grudnog ko邸a, gde su bolovi najja・i. Najbolji tretman je odmor i ponekad i lekovi protiv bolova.

Pleuritis nastaje kada do・e do upale plu・ne maramice. Disanje, ka邸ljanje i kijanje izazivaju jak bol na levoj strani grudi. Naj・e邸・i uzroci ove upale su bakterijske ili virusne infekcije, plu・na embolija i pneumotoraks ・・pucanje plu・a・・.

U zavisnosti od dijagnoze, pleuritis se mo転e le・iti antibioticima ili lekovima protiv bolova. Neki ljudi uop邸te ne ose・aju simptome, dok se kod drugih mo転e javiti bol u grudima na levoj strani・ i goru邸ica. Ovaj bol se pogor邸ava kada legnete. Uglavnom bol nestaje sam od sebe, ali u nekim retkim slu・ajevima je neophodna operacija. Stres, gojaznost i dijabetes tako・e mogu biti uzroci bolova na levoj strani grudnog ko邸a. Stres mo転da ne dovodi direktno do sr・anog udara, ali je va転no da se konsultujete sa svojim lekarom ako ose・ate bolove i znate da su povezani sa stresom.

Gojaznost i dijabetes tako・e mogu dovesti do drugih zdravstvenih problema ako se ne le・e na vreme. Uglavnom ove probleme mo転ete izbe・i promenom na・ina ishrane, vo・enjem vi邸e brige o zdravlju i ostavljaju pu邸enja i alkohola. Bol u grudima na levoj strani je obi・no propra・en i bolovima u levoj strani abdomena.

Nekoliko organa se nalazi tik ispod grudne 邸upljine. Infekcije bubrega, kamen u bubregu, bolovi u slezini i gastritis su samo neke bolesti koje mogu biti uzrok bolova u levoj strani grudi. Ovaj bol se mo転e poja・ati dok jedete, nakon jela ili kada se zadi邸ete.

Kada se bol u levoj strani grudi javi iznenada, odmah pozovite svog lekara. Tako・e je potrebno obratiti se lekaru ako bol ne prolazi ili se ne mo転e le・iti lekovima protiv upala. Nikada sami sebi ne postavljajte dijagnozu, jer bolovi u levoj strani grudnog ko邸a mogu biti simptom izuzetno ozbiljnih medicinskih stanja. Na sajtu www. Ako je ta bol posljedica upale mišića — bit će dovoljno nekoliko dana štedjeti ruku i odmarati te se suzdržavati od radnji koje mogu pojačati intenzitet boli.

Međutim, ako je bol dugotrajna i traje duže od nekoliko tjedana ili mjeseci — vrijeme je da potražite pomoć doktora. Bol u desnom ramenu javlja se kao posljedica burzitisa, sindroma smrznutog ramena, povrede, sindroma karpalnog tunela te upale tetive.

Bol u lijevom ramenu može biti izazvana ozbiljnijim stanjima od prethodno navedene upale mišića. Ljudi koji se žale na bolove u lijevom ramenu i lopatici koji ne prestaju ni nakon primjene analgetika uglavnom odlaze na prijem hitne pomoći gdje im se vrlo često dijagnosticiraju jasni znakovi akutnog srčanog udara. Ovo istraživanje je pokazalo da što su veći čimbenici koji uzrokuju probleme sa srcem, uključujući i visok krvni tlak, visoku razinu kolesterola i dijabetesa, to je veća stopa bola u ramenima.

Sudionici s najvećim čimbenikom rizika su imale posto veće šanse za bol u ramenima u odnosu na one koji nisu imali te čimbenike. Osim toga, šanse za tendinopatije je 6 puta veća. Sudionici u ovom istraživanju sa srednjim nivoom različitih čimbenika imali su manje probleme s ramenima. Kontrola krvnog tlaka i različitih faktora rizika od srčanih bolesti može smanjiti bol u ramenima.

Prijaviti se. Prijavite se na svoj račun. Vaš username. Uvjeti korištenja.

Dok je sekundarni uzrok ovog oboljenja pre svega nestabilnost zgloba. Redakcija -

Lozinka za oporavak. Vaš e-mail. Forgot your password? Get help.

Ostavite odgovor

Sledeći članak Sledeći

Objavio

Komentar

Neophodna polja su označena *