Bol u ramenu koji se siri niz ruku

Bol u ramenu koji se siri niz ruku

Ukoliko se ovo stanje adekvatno ne leči, može doći do oštećenja tetiva rotatorne manžetne.

Bol u ramenu koji se siri niz ruku

Dolazi do otoka u mišićima što dalje izaziva sekundarne probleme, kao što su smanjena cirkulacija krvi u mišićima i njihova atrofija. Sve ovo dovodi do slabljenja snage mišića ramena.

Bol u ramenu uzrok, simptomi, lečenje

Mišići postaju napeti i upada se u začarani krug koji vodi sve većem bolu i smanjenju aktivnosti u ramenu. Cilj terapije jeste smanjenje, odnosno otklanjanje bola u ramenu i uspostavljanje normalne funkcije ramena.

Prilikom određivanja tretmana, treba uzeti u obzir starosnu dob, aktivnosti pacijenta i opšte zdravstveno stanje.

Bol u ramenu koji se siri niz ruku

Blokada ramena — daje se u sluznu kesicu, najbolje pod kontrolom ultrazvuka. Deluje tako sto smanjuje iritaciju, pa time i bol u ramenu. Više o tome pročitajte u opisu procedure pod nazivom blokada ramena.

Fizikalne procedure, prvenstveno kineziterapija, neophodan su deo lečenja bolnog ramena i najčešće se preporučuju nakon davanja blokade. Usmerene su na jačanje mišića stabilizatora ramena kao i lopatice. Odmor i prilagođavanje dnevih aktivnosti — vrlo je bitno ne provocirati već iritiranu sluznu kesicu!

Operativno lečenje se preporučuje u slučajevima kada ne uspe konzervativno lečenje. Radi se artroskopsko uklanjanje burze uz dekompresiju — uklanjanje izrasline kosti koja leži iznad burze. Operacija je minimalna, a oporavak brz. Više o operativnom lečenju burzitisa pročitajte u opisu procedure pod nazivom subakromijalna dekompresija.

Zakažite pregled brzo i jednostavno putem naše kontakt forme. Ukoliko imate prethodne dijagnoze i nalaze, možete ih dostaviti u prilogu. Povrede i oboljenja ramena Rame i povrede ramena Artritis ramena okoštavanje ramena Iritacija tetive duge glave bicepsa Iščašenje akromioklavikularnog zgloba Nestabilnost ramena Prelomi ramena Raskid tetive rotatorne manžetne Sindrom bolnog ramena impindžment, burzitis Smrznuto rame ukočeno rame.

Povrede i oboljenja lakta Lakat i povrede lakta Nestabilnost lakta Prelomi lakta Prelom glave radijusa lakta Slobodna tela u laktu Teniski lakat i golferski lakat Ukočenost lakta. Me・utim, kako starimo, dolazi do prirodnog starenja zgloba ramena, pa bol mo転e pre・i u trajno stanje. Dobra je vest da ・e se s odgovaraju・im le・enjem bol u ramenu pobolj邸ati, ili sasvim nestati, kako bi se mogli vratiti svakodnevnim aktivnostima. Rame se sastoji od tri kosti klju・na kost — clavicula, lopatica ・・ scapula i humerus — ramena kost, kao i mi邸i・a, ligamenata i tetiva.

Veze izme・u kostiju ramena ・ine rameni zglobovi. Obi・no kada mislimo na rameni zglob to se odnosi na glenohumerlani zglob, koji je i glavni zglob ramena, ali 邸ire obuhvata i akromiklavikularni zglob. Da bi moglo da radi 邸iri opseg aktivnosti ruku i 邸aka, rame mora biti mobilno, ali isto tako i dovoljno stabilno kako bi dozvoljavalo razne aktivnosti kao 邸to su guranje, povla・enje i podizanje.

Tokom vremena hrskavica na zglobovima mo転e postati istro邸ena ili mo転e postati o邸te・ena zbog povrede ili neke nesre・e, 邸to dovodi do razvoja osteoartritisa. Osteoartritis je karakteristi・an za starije ljude, kod kojih se hrskavica vremenom istro邸ila, pa se javlja bol u ramenu koji mo転e ograni・iti kretanje.

Smrznuto rame je stanje koje se javlja kada vezivno tkivo ramena postane upaljeno, ali razlog za邸to se to de邸ava jo邸 uvek nije dovoljno poznat. Kod ovakvog stanja ramena se te邸ko pomeraju. Smrznuta ramena se mogu pojaviti kao posledica nekog drugog stanja — na primer, zbog operacije ili povrede. Bolovi povezani s zapaljenjem burze tako・e su ・esti u ramenu. Burza je mala kesica ispunjena te・no邸・u koja smanjuje trenje izme・u dve strukture, kao 邸to su kosti, mi邸i・i i tetive.

U ramenu, burza koja le転i izme・u tetive okvira za rotaciju i ko邸tanog vrha ramena mo転e se upaliti, naj・e邸・e s ponavljaju・im pokretima. Ligamenti su mekana tkiva koja povezuju kosti. Oni pru転aju stabilnost ramenu tako 邸to dr転e kosti na mestu na kojem trebaju da budu.

Bol u ramenu koji se siri niz ruku

Fleksibilno tkivo koje poma転e u odr転avanju ramena na mestu ・・ labrum, ・mo転e postati rastrgano. Direktni udarac u rame mo転e rezultovati bolom, a to se ・esto doga・a kod ljudi koji se bave sportom, ali mo転e se tako・e pojaviti i kao rezultat samog pada.

Problemi sa zglobovima i nervima na vratu i gornjem delu le・a tako・e mogu biti izvor bola u .

Ostavite odgovor

Forum Hvala na odgovoru Tarik! Radi se

Objavio

Komentar

Neophodna polja su označena *