Bol u ramenu posle operacije dojke

Bol u ramenu posle operacije dojke

Ruka je pored tela i blago savijena u laktu, prsti su na zidu. Stopala su  postavljena u širini kukova i udaljena oko 5 cm od zida 1. Napomena : Trudite se da svakog narednog dana uradite  nekoliko ponavljanje više nego prethodnog dana. Pored vežbi potrebno je i  pozicioniranje ruke  u krevetu — držanje ruke na dva jastuka u cilju sprečavanja otoka.

U periodu posle izlaska iz bolnice i zarastanja operativnog reza pored gore navedene vežbe treba početi i sa vežbama za  održavanje —povećanje pokretljivosti  ramena i drugih zglobova ruke, prevenciju  limfedema i jacanje snage ruke. Vežba deluje protiv pojave otoka u ruci sa operisane strane ili za smenjenje ukoliko je već došlo do otoka.

Aktivira mišiće ruke i prstiju kao i cirkulaciju ruke. Početni položaj: Stav može biti uspravan, sedeći ili ležeći.

Napomena: Preporuka je da se ova vežba radi odmah nakon operacije ali bez loptice,tek  u kasnijoj fazi oporavka se može kao dodatno opterećenje. U kasnijoj fazi, po izlasku iz bolnice i po zarastanju operativnog reza treba raditi  vežbe za održavanje ili povećanje pokretljivosti ramena i ostalih zglobova ruke, vežbe za jačanje snage mišića ruke kao i za prevenciju limfedema.

Predlažu se sledeće vežbe. Početni poožaj: Stav sedeći, ruke su u predručenju ispružene ispred sa prekrštenim prstima 1. Napomena : U slučaju da vežbu ne možete da izvedete sa spojenim prstima, opustite ih i spojite laktove tako. Napomena : Osetićete blago zatezanje u predelu grudi.

Treba voditi računa da laktovi ostanu u nivou ramena. Početni položaj: Stav sedeći, stopala u širini kukova,ruke ispružene u visini ramena sa dlanovima okrenutim nadole 1. Početni položaj: Sedeći, sa pravim leđima.

Dlanovi su stisnuti jedan uz drugi u visini grudi 1.

Bol u ruci,nakon 4 godine operacije tumora dojke.

Poboljšava rad šake kao i cirkulaciju. Početni položaj. Ruka kojom se radi je  opružena sa dalnon na kolenu, druga pored tela 1. Poboljšava pokretljivost lakatnog zgloba kao i cirkulaciju ruke. Početni položaj: Stav je sedeći. Ruke su u predručenju sa dlanovima okrenutin na   gore opružene napred u visini ramena 1.

Pobiljšava pokretljivost ručnog zgloba. Ruka kojom se radi je u predručenju, druga pored tela 1. Poboljšava pokretljivost ramenog zgloba. Jedna ruka je savijena u laktu pod uglom od 90 °  sa dlanom okrenutim ka licu a dlan druge ruke je na podlaktici opružene ruke 1.

Vežba je izuzetno dobra za razvijanje pokretljivosti kako same ruke tako i celog ramenog pojasa.

Bol u ramenu posle operacije dojke

Napomena: Ukoliko niste u mogućnosti da izvedete pokret kao na slici, radite prema svojim mogućnostima. Početni položaj: Stav je sedeći, držati štap sa obe ruke u visini grudnog koša 1. Napomena: Voditi računa da laktove držite u nivou ramena ali samo pod uslovom da Vam ne predstavlja veliko opterečenje za ruku. Napomena: Voditi računa da šaku držite u nivou ramena ali samo pod uslovom da Vam ne predstavlja veliko opterečenje za ruku.

Početni položaj: Stav sedeći, držati štap sa obe ruke u visini grudnog koša 1. Početni položaj: Stav je sedeći, ruke su opružene, držati loptu između dlanova 1. Na žalost, ovo oboljenje se kasno otkriva zbog nepostojanja skrining testova na našem području. U kasnim stadijumima jedan od znakova bolesti je retrakcija bradavice. Bez obzira na pol, komplikacije za ovo oboljenje su zajedničke za oba pola [3].

Razmatrajući karcinom dojke i njegove posledice, jedna od čestih komplikacija je limfedem ruke, koji nastaje na strani na kojoj je izvršena operacija [4]. No pre nego što objasnimo na koji način se leči ova komplikacija, trebalo bi da objasnimo kako ona nastaje i zašto se ne javlja kod zdravih ljudi [4]. Od materija koje sakuplja limfa najznačajnije su bakterije, koje bivaju uništene u limfnim čvorovima. Limfni sudovi, sami po sebi, pretstavljaju nezavisan cirkulatorni sistem, koji se spaja sa venskim sistemom.

To je u stvari princip metastaziranja širenja malignih ćelija kroz organizam. Kako je uloga limfnih čvorova da uklone štetne materije kao npr. Na taj način se zaustavlja širenje malignog tumora, ali za posledicu nastaje otok ekstremiteta [6,7].

Ovo je jedan od načina na koji nastaje limfedem. Generalno gledano, limfedem je otok tkiva praćen nakupljanjem limfe zbog začepljenja protoka limfnih sudova [6]. Limfedem ruke kod onkoloških pacijenata može da nastane zbog metastaziranja malignih tumora što je već opisano, zbog posledica radioterapije i kao posledica hirurške intervencije.

Kao posledica radio terapije koja deluje neselektivno, limfni sudovi bivaju oštećeni zračenjem, tj.

Bol u ramenu posle operacije dojke

To je drugi način na koji nastaje limfedem. Takođe, limfedem može da nastane i zbog ožiljaka u neposrednoj blizini limfnih sudova, koji pritiskaju limfni sud i na taj način ometaju protok limfe. Klinički, ovo stanje se ispoljava sledećim simptomima. Limfni sistem je sličan venskom. On .

Ostavite odgovor

Tajne Marsa -

Objavio

Komentar

Neophodna polja su označena *