Bol u ramenu u jednoj tacki

Bol u ramenu u jednoj tacki
A sto se terapija tiche, nije zgodno ishta savetovati dok ne saznamo kog su porekla tegobe, da li je u pitanju promena na koshtanom sistemu, ligamentima ili pak mishicima ili zglobnoj kapsuli zzgloba ramena, da li je u pitanju traumatsk apovreda ili degenerativna promena, posto nije svejedno kakoi chime tretirati razlichitog porekla povrede. Na primer.

U tom dobu ultrazvučnimpregledom ramena često nalazimo znake njihove degeneracije u vidu istanjenja i raslojavanja vlakana. Posturalni deformitet u vidu dorsalne kifoze kod starijih osoba takodje pogoduje nastanku bonog sindroma.

Depresivna stanja takodje rezultiraju ovim posturalim deformitetom. Kod ovakvog stava tela dolazi do izmene anatomske pozicije lopatice, te se usled većeg nagiba poniranja korakoidnog nastaka, odnosno korakoakromialnog luka, povećava pritisak na strukture rotatorne manžete.

U lečenju entenzitisa moguće je  primeniti fizikalnu terapiju antiinflamatorne i analgetske procedure, zatim sintetske nesteroidne antireumatike, lokalne injekcije depo-preparata kortikosteroida, akupunkturu. Redje, kod upornih recidiva, primenjuje se i operativno lečenje.

Radi se o bolnom zapaljenskom procesu ledirane aponevroze prednje-gornjeg dela velike kvrge humerusa. Nastaje usled habanja ovog isturenog dela humerusa, koji se prilikom pokreta elevacije i unutrašnje rotacije provlači ispod čvrstog korakoakromialnog ligamenta. Bolovi se pojačavaju postepeno, javljaju se na odredjene pokrete, intenzivniji su u toku noći   tačka 1. Ukoliko ovakvo stanje duže traje, tegobe se sve više intenziviraju, a zapaljenje se često proširuje na jednu ili više struktura u neposrednoj okolini — najčešće na inserciju supraspinatusa i tetivu duge glave bicepsa.

Zbog bola i voljno izmenjene dinamike pokreta opterećuje se vulnerabilna insercija duge glave tricepsa insercija na lateralnoj ivici skapule ispod glenoida pa ne retko nalazimo znake entenzitisa i na ovoj strukturi.

Obzirom da pacijente srećemo dosta često prvi put i posle nekoliko meseci, obično nailazimo na uznapredovali bolni sidrnom ramena gde su moguće različite kombinacije subakromialnog impingement-a sa entenzitisom supraspinatusa, tenosinovitisom duge glave bicepsa ili entenzitisom duge glave tricepsa.

L e   č e n j e     subakromialnog impingemnt-a je relativno jednostavno. Kod blagih formi često antiinflamatorne i analgetske fiziaklne procedure daju smirenje tegoba.

Važno je isključiti kineziterapiju vežbe, u fazi jakih bolova. Lokalne antireumatske masti mogu da deluju blagotvorno. Nesteroidni antireumatici deluju na delimično smanjenje bolova, ali samo dok se uzimaju.

Najsigurnije i najbrže lečenje se postiže lokalnim instilacijama depopreparata kortikosteroida, koji smiruju zapaljenski proces, naravno, ukoliko nema kontraindikacija za njihovo davanje.

Veoma retko, kod upornog subakromialnog impingement sindroma, koji ne reaguje na terapiju, treba primeniti operativno lečenje. Nastaje usled odredjenih poslova ili sportskih aktivnosti gde je rame bilo izuzetno angažovan, a pokreti izvedeni snažno i energično pri guranju ili povlačenju velikih teških predmeta, pri zavrtanju velikih zavrtnja ključevima na polugu, pri nošenju većih tereta sa rukom uz telo, pri šutevima i blokadama u rukometu, prilikom šuteva u vaterpolu i odbojci, prilikom servisa u tenisu i sl.

Nekad je teško odrediti uzrok nastanka ovog entiteta. Karakterističan je jak, često teško trpljiv bol u dubini ramena, ili sa zadnje strane ramena. Pri odredjenom pokretu je takvog intenziteta da ruka trenutno padne uz telo. Bol se vrlo često počinje sa zadnje strane ramena i pruža se preko spoljašnje strane pa zatim prednje strane nadlaktice, preko lakata i podlaktice u palac i kažiprst  tačka 2.

Iako se o ovom entitetu ne mogu naći podaci u literaturi, vrlo često ga srećem u kliničkoj praksi. Nalazi se na drugom mestu po incidenciji javljanja bolnih sindroma ramena. L e č e n j e     entenzitisa duge glave tricepsa fizikalnim pocedurama uglavnom ne uspeva. Nesteroidni antireumatici i antireumatske masti ovde imaju slabog efekta. Efikasno lečenje se postiže jedino lokalnom instilacijom depopreparata kortikosteroida u neposrednu okolinu inflamiranog pripoja tetive. Ova intervencija zahteva obuku.

Bol u ramenu u jednoj tacki

Takodje često prisutan entitet  tačka 3. Simptomatologija i uzrok nastanka su slični kao kod subakromialnog impingementa. Prilikom svakodnevnih pokreta antefleksije i abdukcij.

Ostavite odgovor

Zbog tolike učestalosti ovaj problem nazivamo

Objavio

Komentar

Neophodna polja su označena *