Bol u ramenu znacenje

Bol u ramenu znacenje

Lokalne antireumatske masti mogu da deluju blagotvorno.

Zglob ramena je jedan od nestabilnijih zglobova u čovekovom telu, pa ne iznenađuje da je rame sklono povredama i dislokacijama. Pokazalo se da fizioterapija u danima nakon tretmana daje daljnja pobolj邸anja.

Nesteroidni antireumatici deluju na delimično smanjenje bolova, ali samo dok se uzimaju. Najsigurnije i najbrže lečenje se postiže lokalnim instilacijama depopreparata kortikosteroida, koji smiruju zapaljenski proces, naravno, ukoliko nema kontraindikacija za njihovo davanje. Veoma retko, kod upornog subakromialnog impingement sindroma, koji ne reaguje na terapiju, treba primeniti operativno lečenje.

Nastaje usled odredjenih poslova ili sportskih aktivnosti gde je rame bilo izuzetno angažovan, a pokreti izvedeni snažno i energično pri guranju ili povlačenju velikih teških predmeta, pri zavrtanju velikih zavrtnja ključevima na polugu, pri nošenju većih tereta sa rukom uz telo, pri šutevima i blokadama u rukometu, prilikom šuteva u vaterpolu i odbojci, prilikom servisa u tenisu i sl.

Nekad je teško odrediti uzrok nastanka ovog entiteta. Karakterističan je jak, često teško trpljiv bol u dubini ramena, ili sa zadnje strane ramena.

Bol u Ramenu: Uzroci i Simptomi Bolova u Ramenu | Prirodno Le・enje

Pri odredjenom pokretu je takvog intenziteta da ruka trenutno padne uz telo. Bol se vrlo često počinje sa zadnje strane ramena i pruža se preko spoljašnje strane pa zatim prednje strane nadlaktice, preko lakata i podlaktice u palac i kažiprst  tačka 2.

Iako se o ovom entitetu ne mogu naći podaci u literaturi, vrlo često ga srećem u kliničkoj praksi. Nalazi se na drugom mestu po incidenciji javljanja bolnih sindroma ramena. L e č e n j e     entenzitisa duge glave tricepsa fizikalnim pocedurama uglavnom ne uspeva. Nesteroidni antireumatici i antireumatske masti ovde imaju slabog efekta. Efikasno lečenje se postiže jedino lokalnom instilacijom depopreparata kortikosteroida u neposrednu okolinu inflamiranog pripoja tetive.

Ova intervencija zahteva obuku. Takodje često prisutan entitet  tačka 3. Simptomatologija i uzrok nastanka su slični kao kod subakromialnog impingementa. Prilikom svakodnevnih pokreta antefleksije i abdukcije ruke, tetivni deo   supraspinatusa trpi pritisak od strane čvrstog korakoakromialnog ligamenta i to naročito u delu pokreta izmedju 70 i stepeni. Zapaljenski proces se javlja kao posledica habanja ove strukture.

Obično je udružen sa tenosinovitisom duge glave bicepsa. Obzirom da je tetiva bicepsa u direktnom kontaktu sa donjom površinom tetive supraspintusa zapaljenski proces se lako prenese na ovu strukturu.

Bol u ramenu znacenje

L e  č e n j e:  Klasičan, nekomplikovan supraspinatus sindrom leči se dosta uspešno antiinflamatronim i analgetskim procedurama fizikalne terapije, antireumatici smiruju bolove samo dok se uzimaju, eventualno lokalne instilacije depopreparata kortikosteroida.

Javlja se povremeno. Radi se o zapaljenskom procesu insercije m. Palipira se kaočvrsta traka dužine cm od pripoja. Sam bolesnik teško lokalizuje bol  tačka 4. Vrlo retko se jalja. Obično u sklopu bolnog sindroma. Strogo lokalizovana bolna tačka na grublju palpaciju. Bolesnik navodi bol na zadnjoj stani ramena  tačka 5. Entenzitis pripoja kratke glave tricepsa.

Retko se javlja. Dijagnostikuje se detaljnim pregledom bolesnika u vidu strogo              lokalizovane bolne tačke ispod zadnje ivice deltoideusa na oko desetak santimetara ispod ramenog zgloba, sa zadnje — spoljašnje strane nadlaktice  tačka 9. Entenzitis pripoja brahioradijalisa i kratke glave bicepsa brahii na korakoidnom nastavku — korakoiditis. Često postoji u vidu tolerantnog bola, obično u sklopu bolnog sindroma.

Redje zahteva lečenje. Povremeno je intenzivan pa je lečenje neophodno  tačka 6.

Bol u ramenu znacenje

Entenzitis distalnog pripoja deltoideusa na dijafizi humerusa. Nije tako redak.

Bol u ramenu znacenje

Ovaj simptom karakteriše lokalno povi.

Ostavite odgovor

Nakon toga sledi fizi・ki pregled. Funkcionalno se sastoji

Objavio

Komentar

Neophodna polja su označena *