Bol u zglobovima i malaksalost

Bol u zglobovima i malaksalost

krvnim derivatima, cjepivima, koncentratima bjelančevina. Osip na licu, vrijedovi u ustima, alopecija, anamnestički podatak o serozitisu npr. pleuritis, perikarditis, poliartralgija nalik na RA. Sistemski vaskulitis npr. gigantocelularni arteritis, Henoch Schönleinova purpura, hipersenzitivni vaskulitis, nodozni poliarteritis, Wegenerova granulomatoza. Različiti i ponekad nejasni ekstraartikularni simptomi, uključujući abdominalnu bol, zatajenje bubrega, promjene u nosu i sinusima i kožne promjene npr.

osip, vrijedovi, purpura, čvorovi. Virusni artritis osobito parvovirusi ali i enterovirusi, adenovirusi, EpsteinBarrov virus, coxsackievirusi, citomegalovirus, virus rubeole, mumpsa, hepatitisa B, hepatitisa C, varičele, HIVa. Bol u leđima i simetrično zahvaćanje velikih zglobova, iritis, tendinitis, aortalna insuficijencija. Artritis uslijed odlaganja kristala § npr. mokraćne kiseline, Ca pirofosfata, Ca hidroksiapatita.

Dapače; mene je bolila struja i bilo kakvo stimuliranje i rad sa mišićima. Najgore je od svega sto po nalazima krvi i ostalog nema nikakve bolesti. Nažalost, lekovi koji bi trebali da vas održe u dobrom stanju mogu bi da budu razlog zašto se osećate tako loše.

Nagli početak jake boli, crvenilo, edem osobito na nožnom palcu ili koljenu kod odlaganja kristala mokraćne kiseline. Difuzne mialgije, bolne točke u mišićima nevezane za zglob, zamor, ponekad sindrom iritabilnog crijeva Obično u žena. Kronična bol, obično u zglobovima nogu, proksimalnim i distalnim interfalangealnim, 1. metakarpofalangealnom zglobu, Heberdenovi čvorići, Bouchardovi čvorići.

Akutna, simetrična zglobna bol, pretežno u nogama, 1—3 tj. nakon probavne ili mokraćnospolne infekcije klamidijski uretritis. Rendgenska pretraga često nije potrebna.

Bol u zglobovima i malaksalost

Dijagnosticiranje fibromialgije. Palpaciju prstima treba obavljati s opterećenjem od oko 4 kg. Da bi se bolna točka smatrala pozitivnom, palpacija mora biti bolna.

Anamnestički podatak o rasprostranjenoj difuznoj boli koja traje najmanje 3 mj. Bol se smatra rasprostranjenom kad postoji u lijevoj i desnoj strani tijela, iznad i ispod struka i u području aksijalnog skeleta vratna kralježnica, prednja stijenka prsnog koša ili torakalna kralježnica ili donji dio kralježnice.

Obradom treba utvrditi jesu li uzrok simptoma zglobovi ili periartikularna tkiva te postoji li upala ili izljev. Ako postoji upala ili dijagnoza nije jasna, treba tražiti simptome i znakove sistemskih bolesti. Sadašnja anamneza treba otkriti brzinu nastajanja simptoma npr. naglo, postupno, vremenski raspored npr. razlike tijekom dana, trajno ili povremeno, kroničnost npr.

Bol u zglobovima i malaksalost

akutno ili dugotrajno i čimbenike koji dovode do egzacerbacija npr. hladnoća, aktivnost. Bolesnike treba ciljano pitati o spolnim odnosima bez zaštite moguća gonokokna infekcija i ubodima krpelja ili prebivanju u krajevima s endemskom Lymeskom bolešću. Osvrtom na druge organske sustave treba tražiti simptome i znakove uzročnih poremećaja vidi Tablice 1 i 2.

Ranija anamneza i obiteljska anamneza trebaju otkriti poznate reumatske bolesti i druge poremećaje koji mogu izazvati simptome sa strane zglobova vidi Tablicu 1. Pregledom glave, vrata i kože treba uočiti znakove konjunktivitisa, iritisa, promjena na sluznicama, poremećaja nosa i sinusa, povećanje limfnih čvorova, ekhimoze, kožne vrijedove, psorijatične plakove, purpuru ili osip na licu. Kardiopulmonalnim pregledom treba uočiti znakove akutne upale ili serozitisa npr.

šum, perikardijalno trenje, prigušene srčane tonove, obostranu bazalnu muklinu koja ukazuje na pleuralni izljev. Pretragom spolovila treba uočiti iscjedak, vrijedove ili druge nalaze koji ukazuju na spolnu bolest. Pregledom mišićnokoštanog sustava treba pronaći bolne točke povezane s fibromialgijom. Pregled zglobova započinje traženjem deformacija, crvenila, edema ili izljeva, nakon čega se palpacijom procjenjuje bol i postojanje krepitacija uz utvrđivanje aktivnog i pasivnog opsega pokreta. Pri utvrđivanju neupadljivijih promjena često pomaže uspoređivanje sa suprotnim, nezahvaćenim zglobom.

Pregledom treba uočiti jesu li zglobovi zahvaćeni simetrično. Periartikularna tkiva treba pregledati u potrazi za neupadljivim, mekanim edemom na mjestu burze burzitis, bolnim točkama na mjestu hvatišta tetiva tendinitis i bolnim točkama iznad tetiva uz nalaz sitnih krepitacija tenosinovitis. Prilikom početne procjene je važno potječe li bol iz zglobova, kralježnice ili oboje, ili iz drugih tkiva, poput kostiju, burza, mišića, drugih mekih tkiva ili živaca vidi Tablicu 2.

Bol koja se pojačava kod aktivnih a ne kod pasivnih pokreta može ukazivati na tendinitis ili burzitis; intraartikularna upala obično jako ograničava izvođenje kako aktivnih, tako i .

Ostavite odgovor

Uzroci su mikrotraume, preterano opterećenje zgloba, bavljenje jednostranim

Objavio

Komentar

Neophodna polja su označena *