Bol u zglobu sake i otok

Bol u zglobu sake i otok

Nazivana je bolest kraljeva i o njoj su govorili još stari egipćani, Hipokrat i srednjevekovni lekari.

Bol u zglobu sake i otok

Razlog za to je njena rasprostranjenost. Imaju je obično muškarci preko četrdesete godine i žene posle menopauze. Bol obično počinje iznenada. Pacijenti ga čest opisuju kao toliko jak i neprijatan da im smeta čak i prekrivač kojim su pokriveni. Nakon prvog javljanja tegobe mogu potpuno nestati i ponovo se javiti tek posle nekoliko meseci ili godina. Pored zgloba palca na stopalu, vremenom može zahvatiti i druge zglobove. Karakteristično je da u početku to obično bude samo jedan zglob.

U slučaju da se giht ne leči, često javljanje napada gihta može da dovede do trajnog oštećenja u različitim zglobovima i stvaranja karakterističnih tvorevina unutar zglobova tj. Mokraćna kiselina nema veze sa urinom, ona se nalazi u našoj krvi i predstavlja nusprodukt razgradnje purina u našem organizmu.

U slučaju da naš organizam ne uspeva da izbaci mokraćnu kiselinu, ona se u vidu soli taloži u zglobovima u vidu kristala. Ti kristali naravno ne treba da budu unutar zgloba i zato se naš organizam bori protiv njih što vremenom dovodi do hronične upale koja stalno iritira zglob. Jednom kada se potvrdi prisustvo gihta, kreće se sa njegovim lečenjem o kojem ćemo pričati u narednom tekstu. Sačuvajte moje ime, email i web sajt u ovom pregledniku sledeći put kada komentarišem.

Prijavite se. Prijavite se na Vaš nalog. Registrujte se. Povratak izgubljene šifre. Osteoartritis zbog koga se javljaju neugodni bolovi u zglobovima prstiju i 邸ake je rasprostranjena bolest, od koje prete転no oboljevanju starije osobe, a javlja se podjednako i kod 転ena i kod mu邸karaca.

U zemljama sa visoko razvijenim zdravstvenim sistemom, bolovi u zglobovima su na prvom mestu kao razlog odsustva sa posla. Klini・ki, rizartroza daje veliki bol, koja je u po・etku prisutna pri fizi・koj aktivnosti osobe i pri velikom optere・enju 邸ake, a usled prolongiranosti bolesti, bol u prstima i 邸aci po・inje da se javlja i kada osoba miruje. Paralelno sa razvojem uko・enosti, razvija se i slabost muskulature okolnog podru・ja, kao i slabljenje sistema ligamenata. Povremeno sa bolovima u 邸akama se javlja i otok zgloba, ukoliko do・e do razvoja infekcije zgloba.

Tada se govori o razvoju dekompenzacione artroze koja mo転e da ostavi trajni deformitet. Ovaj proces prvo nastaje u velikim zglobovima, kao 邸to su zglob kuka i kolena, a potom i na malim zglobovima 邸aka i prstiju.

Ovo oboljenje zbog koga se javljaju bolovi u zglobovima prstiju i 邸aka se defini邸e kao profesionalno oboljenje — kod manuelnih radnika koji dosta 転ivotnog doba provedu bave・i se te邸kim fizi・kim poslovima. Ova bolest je autoimunska i predstavlja paljenje zglobova 邸aka i stopala pra・emo otokom predela zgloba, intenzivan bol a u te転im situacijama i propadanje kapsule zgloba.

Reumatoidni artritis nema jasan uzrok nastanka, ali nau・no je dokazano da na razvoj bolesti uti・e genetska predispozicija, da se kod 転ena ・e邸・e javlja nego kod mu邸karaca, da se naj・e邸・e javlja u srednjem 転ivotnom dobu izme・u Ko・enje prstiju na rukama se tako・e javlja. Ova bolest nastaje iznenada, i uglavnom u isto vreme, vi邸e zglobova biva zahva・eno.

Simetri・no zahvata zglobove, a sama bolest po・inje da se razvija・ na zglobovima 邸ake i stopala. Bol i uko・enost se poja・avaju nakon ustajanja iz kreveta i i vi邸esatnog mirovanja. Slabost i umor su izra転eniji rano ujutru. Posledice koje reumatoidni artritis ostavlja mogu bitno da ugroze funkcionalnost osobe. Pored toga 邸to se javlja bol u prstima 邸ake mo転e do・i do kontrakture — tada je prst fiksiran u jednoj ta・ki i ne mo転e da se savija i opru転a.

Uporedo sa tim, dolazi do primicanja svih prstiju ka malom prstu i da na taj na・in do・e i do deformiteta tetiva. Karakteristi・no za reumatoidni artritis jesu ・vori・i koji se javljaju iznad zahva・enog zgloba.

Pored ustaljenih simptoma kao 邸to su uko・enost bolovi u zglobovima, neke osobe imaju i povi邸enu telesnu temperaturu, kao i zapaljenje krvnih sudova koje mo転e dovesti i do o邸te・enja nerava i ko転e iznad o邸te・enih nerava i krvnih sudova.

Ozbiljnije komplikacije reumatoidnog artr.

Ostavite odgovor

Tendinitis na zglobu ruke javlja se zbog upale neke

Objavio

Komentar

Neophodna polja su označena *