Kako otkloniti bol u laktu

Kako otkloniti bol u laktu

Češće se dešava degenerativni raskid i do njega se dolazi postepeno. Jedan od uzroka ovog poremećaja je prirodno starenje ili česta upotreba samo jedne ruke. Velika je mogućnost da se ovaj poremećaj javi u oba ramena. Akutni raskid tetive može da izazove iznenadan i jak bol, kao i slabost u gornjem delu ruke. Kod hroničnog raskida koji je postepen, bol može da bude u početku blag, i da se javlja samo za vreme određenih pokreta, a može i da postane stalan, i da se javlja i u stanjima mirovanja.

Ovakav bol može da izazove teškoće kod svakodnevnih aktivnosti. Nakon što se uspostavi dijagnoza, sledi lečenje, koje zavisi od stepena oštećenja, kao i od starosti i od tipa aktivnosti koje je pacijent obavljao. Cilj lečenja je da se redukuje bol i da se ponovo uspostavi normalna funkcija ramena.

Lečenje može da bude operativno i  neoperativno. U neoperativno spada odmor, lekovi, fizikalna terapija. Operativno lečenje daje bolje rezultate, jer se na taj način ušiva raskinuta tetiva na mesto pripoja. Kod starijih osoba ili kada dođe do hroničnog raskida tetiva, često se primenjuje blokada ramena, jer se na taj način smanjuje iritacija i bol u ramenu. Nestabilnost ramena se dešava kada rameni zglob postane pokretljiviji. Nestabilno rame može da ispadne iz čašice i u tim slučajevima se govori o iščašenju.

Ukoliko se ovo stanje ne leči, ono može da izazove propadanje hrskavice, odnosno artitis ramena. Akutna nestabilnost se javlja kao posledica povrede, i u većini slučajeva rame ispada prema napred. Čak i kada se rame vrati na mesto, zglob uglavnom ostaje nestabilan. Ligamenti koji u tom položaju drže rame, mogu da budu pokidani ili istegnuti, i da u tom slučaju ne vrše svoju osnovnu funkciju, odnosno da drže rame na svom mestu i d aga čine stabilnim.

Kod takvog ramena može čak i pri obavljanju svakonevnih aktivnosti, da ponovo dođe do ispadanja. Ponekad se nestabilno rame javlja i kao posledica upotreba jedne ruke i ponavljanja istih pokreta. Tada dolazi do istegnuća ligamenata zglobne kapsule i do slabljenja mišića ramena, i to izaziva iritaciju i bol. Ovom poremećaju su najviše izloženi sportisti kao što su plivači, odbojkaši, teniseri, bejzbol igrači. Kada je reč o urođenoj nestabilnosti ramena, kao uzrok se javlja građa ligamenata, koji su sami po sebi elastičniji, a samim tim i labaviji.

Bol u laktu - najčešće tegobe - Fizijatar Novi Sad | Fizikalna terapija i ortopedija

Ove osobe su podložnije povredama, tako da i malo opterećenje ili povreda mogu da dovedu do simptomatske nestabilnosti ramena. Jedna od karakteristika kod hronične nestabilnosti ramena je višestruko ispadanje ramena. Ono se najčešće dešava za vreme podizanja ruke iznad nivoa ramena, kada se ti pokreti često ponavljaju. Ispadanje ramena izaziva iznenadni bol, koji liči na probod. Svaki pokret kod ovog stanja izaziva bol, a sama povreda može da dovede do oštećenja nerava u zglobu ramena.

Usled ovakvog stanja mogu da stradaju i okolni mišići. Cilj lečenja je da se postigne stabilno rame. Obično se kod dijagnostifikovanja uradi anamneza uz razgovor sa pacijentom, zatim se uradi kompletan klinički pregled uz ultrazvuk i rengenski snimak.

Ukoliko ne postoje jasni znaci raskida ligamenta ili tetiva rotatorne manžetne, pacijentu se predlaže konzervativno lečenje, koje je usmereno na jačanje dinamičkih stabilizatora ramena, odnosno mišića. To je postiže uz tretman kineziterapije.

Ova terapija dugo traje, i to posebno važi za hroničnu nestabilnost. Terapija obično traje od 4 do 6 meseci. Ukoliko je povreda teža, obavlja se operativno lečenje, odnosno hirurška stabilizacija ramena, koja se sprovodi prišivanjem tetive ili otrgnutog ligamenta u ramenu. Tetiva bicepsa je jedna od retlih tetiva koja ulazi u sam zglob. Ponekad dolazi do njene iritacija i to izaziva bol, otežano korišćenje ruke, kao i slabost mišića.

Do njene iritacije dolazi tokom povrede ili je reč o degenerativnom procesu, odnosno, javlja se zbog prirodnog starenja. Ova iritacija može da bude veoma bolna, i da se bol pojačava tokom podizanja tereta, naročito iznad nivoa ramena. Bolovi često mogu da se ublaže lekovima, dok je u nekim slučajevima potrebna operacija. Iritacija tetive bicepsa je često vezana i za druge probleme u ramenu.

U većini slučajeva se javlja i oštećenje tetive rotatorne manžetne. Pored toga mogu da se jave i artitis ramenog zgloba, hronična nestabilnost ramena, oštećenje čašice, kao i drugi problemi.

Kako otkloniti bol u laktu

Tetiva je otečena i crvena u svojoj ranoj fazi oboljenja, a kako proces napreduje, omotač tetive postaje zadebljan. Može da se ponekad javi i potpuni raskid tetive i da se pojavi deformitet u prednjem delu nadlaktice. Ovaj problem je više kozmetike prirode i on ne zahteva lečenje. Lečenje iritacije tetive bicepsa ima za cilj da se otkloni bol i da se uspostavi normalna funkcija ruke i ramena.

Terapija počinje fizikalnom terapijom, lekovima protiv bolova i restrikcijom pokreta. Blokada ramena s e daje da bi se smanjila iritacija i to je preduslov za započinjanje fizikalne terapije. Ukoliko lečenje koje nije operativno ne daje željene rezultate, preporučuje se artroskopija ramena. Artroskopijom,  duga tetiva bicepsa može da se skine  sa mesta pripoja i da se premesti  na drugo mesto koje se nalazi van ramenog zgloba.

Tada se radi  takozvana tenodeza. Glavni problemi koji se javljaju kod smrznutog ramena su jak bol i ukočenost ramena. Ovaj simptom se češće javlja kod žena nego kod muškaraca, i to u dobu od 40 do 60 godina života. Zglobna kapsula u ramenu postaje veoma zadebljana i  iritirana kod ovog stanja, a tkivo koje se nalazi u okolini postaje neelastično i čvrsto.

Veoma često se u samom zglobu javlja povećana količina zglobne tečnosti. Nemogućnost podizanja ramena se javlja kao posledica ovog stanja. Neki od faktora koji mogu da utiču na pojavu ovog stanja su dijabetes, Parkinskonova bolest i poremećaj rada štitne žlezde, iako uzroke smrznutog ramena nije moguće potpuno objasniti.

Smrznuto rame može da nastane i za vreme imobilizacije ramena, kod preloma ili operativnih zahvata. Važno je kod ovog poremećaja rano početi sa pokretima ramena. Kao dominantan simpton javlja se bol, koja se javlja i u stanju mirovanja, a pojačava se prilikom pokreta.

Obično se bol javlja na spoljašnjoj strani ramena, a širi se i niz ruku. U prvoj fazi je lečenje obično neoperativno i podrazum.

Ostavite odgovor

Ah, taj grozni tupi bol ispod rebara!

Objavio

Komentar

Neophodna polja su označena *