Obloge za bol u laktu

Obloge za bol u laktu

U prvoj fazi je lečenje obično neoperativno i podrazumeva blokadu ramena i fizikalne procedure. Cilj je da se smanji bol, ali se ne očekuje da se poboljša pokretljivost, pa se zato u ovoj fazi ne rade vežbe, i pokreti treba da s eizvode smao do granice bola.

U drugoj fazi se izvodi operativno lečenje i to artroskopskim popuštanjem zglobne kapsule. Sama operacija je minimalna i kod pacijenta izaziva brzu pokretljivost. Bitno je da se nakon operacije odmah krene sa vežbanjem, koje je bitno raditi sa fizioterapeutom. Ukoliko se ne radi intenzivna kineziterapija, zglob ramena može ponovo da se ukoči. Prelomi ramena mogu da nastanu kao posledica pada na rame, bavljenja ekstremnim sportovima ili tokom saobraćajne nesreće.

Prelomi mogu da budu komplikovani, jer je rame kompleksan zglob. Do preloma može da dođe na jednom ili na više mesta u ramenu. Prelomi mogu da budu različiti i da variraju i to zavisi od životne dobi pacijenta.

Kod dece je najizloženija povredama ključna kost, dok kod odraslih češće dolazi do preloma u predelu nadlaktne kosti. Prelom ključne kosti se obično jvalja kod mlađih osoba koje su aktivne. Uobičajni tretman je konzervativan, jer ključna kost brzo zaraste. Ako se javi velika deformacija na mestu preloma, višestruki prelomi ili kada preti otvoreni prelom, preporučuje se hirurški zahvat.

Bol u ramenu | Bol u laktu | Centar za rame i lakat | Dr Dren Ortopedija

Što se tiče preloma gornjeg dela nadlaktice, on se uglavnom javlja  kod starije populacije koja ima preko 65 godina. Ako je položaj kod ovakvog preloma koštanog fragmenta zadovoljavajući, lečenje je konzervativno i vrši se trouglom maramom. Hirurška intervencija se preporučuje ako je prelom iz više fragmenata koji su često dislocirani. Prelom lopatice se retko dešava. Ova kost je zaštićena grudnim košem i okolnim mišićima, pa zbog toga ređe dolazi do preloma.

Do preloma lopatice dolazi za vreme ozbiljnih trauma prilikom direktnog udarca ili pada na rame sa velike visine ili motora, na primer. Često se ovaj prelom dešava istovremeno sa povredama grudnog koša.

Obloge za bol u laktu

Dijagnoza se postavlja uz rengenski snimak. U nekim slučajevima je potrebno da se uradi i CT skener, kako bi se dobio precizan uvid u vrstu preloma.

Neoperativno lečenje se najčešće vrši  trouglom maramom mitela, i traje od 4 do 6 nedelja, u zavisnosti od toga koliki je stepen stabilnosti. Što se operativnog lečenja tiče, ono ima za cilj da se polomljeni fragmenti vrate u prvobitni položaj i da se stabilizuju.

Uglavnom se primenjuju kada dođe do preloma gornjeg dela nadlaktice i tada se stabilizacija sprovodi šrafovima i pločicom.

Obloge za bol u laktu

Ako se ne dobije zadovoljavajući obim pokreta, nakon što prelom sraste, obično se preporučuje vađenje pločica.

Kao posledica preloma ramena, uglavnom se javlja smanjena pokretljivost ramena, kao i bolovi pri pokretima. Fizikalna terapija, odnosno kineziterapija je često neophodna kako bi se povratili pokreti ramena. Važno je i da se što pre počne sa pasivnim vežbama, bilo da je lečenje operativno ili konzervativno, jer se na taj način smanjuje ukočenost. Tek nakon što prelom sraste, uglavnom tek posle 6 nedelja, kreće se sa aktivnim vežbama.

Sama terapija obično dugo traje i često nemoguće da se povrati pun oblim pokreta.

Obloge za bol u laktu

Artritis je proces koji podrazumeva propadanje jednog ili više zglobova. Postoji upalni reumatski artitis i degenerativni artoza. Kod upalnog artitisa se na početku javlja iritacija zgloba, a kasnije i propadanje hrskavice. Kod degenerativnog se propadanje hrskavice dešava zbog usled starenja ili povrede. Faktori rizika koji utiču na pojavu ovog poremećaja su: upalana stanja, povreda ramena, operativni zahvati ramena, kao i učestalo podizanje ruke iznad nivoa ramena. Reumatoidni artritis je učestala bolest.

Kod ove bolesti sam imuni sistem napada zglobove i izaziva njihovo oštećenje i iritaciju. Od simptoma se najčešće javljaju bol u ramenu i ukočenost, čiji intenzitet varira u jačini, i on se javlja i u stanju mirovanja.

Bol se pojačava za vreme aktivnosti. Pri pokretima može da se javi i zvuk pucketanja ili škripanja, što je obično znak potpunog propadanja hrskavice. Bol može da se širi ka vratu, kao i niz ruku sve do grudnog koša. Kod ovog tipa artitista se obično dešavaju poremećaji više zglobova u telu i to u isto vreme. Njime su zahvaćeni isti zglobovi sa obe strane tela, te je on simetri.

Ostavite odgovor

Nastavite s liječenjem toplinom nakon 2 sata kako biste

Objavio

Komentar

Neophodna polja su označena *