Vezbe za bolove u rukama

Vezbe za bolove u rukama

Kneza Miloša 19, I sprat, Beograd.

To je doba kada deca naglo rastu, pa dolazi i do velikih hormonalnih promena u organizmu.

Dr Ivica Jeremić. Profesionalno iskustvo. Divna Vuksanović. Reumatologija-dr Ivica Jeremić Ovaj sajt koristi kolačiće u cilju poboljšanja vašeg doživljaja sajta. Nekoliko studija je pokazalo da su starije osobe koje pate od artritisa, a koji su koristili・Tai chi imali bolju fleksibilnost i stav, bolju sposobnost zaobljenja, pobolj邸anu sposobnost obavljanja fizi・ke aktivnosti ・ak i ako je bila sna転na, ja・ih mi邸i・a, i tako・e su smanjili bol.

Zato ako patite od artritisa, sigurno ・ete se ose・ati bolje ako razvijete disciplinu kao 邸to je Joga ili Tai chi i praktikujte je na oprezan, ne転an i dosledan na・in. Obavezno razgovarajte s instruktorom o va邸em stanju kako biste bili sigurni da ・e ve転ba biti odgovaraju・a.

(VIDEO) VEŽBE ZA BOLOVE U LEĐIMA: Rade se 1 minut, preporodiće vam kičmu!

Ista pravila va転e Tai chi. Plivanje je odli・an sport za osobe s artritisom. Voda ima blag, umiruju・i efekat na telo. Budu・i da je plivanje ve転ba koja ne uti・e na te転inu, mora・ete dodati ve転bu s te転inom na svoju celokupnu fitness rutinu kako biste oja・ali svoje kosti.

Lekcije plivanja su korisne, ali trebate da nau・ite ispravnu tehniku, oblik i pozicioniranje tela kako biste smanjili napetost zglobova. Polako po・nite i pove・avajte vreme, udaljenost, intenzitet i brzinu kojom plivate, koliko ste to u mogu・nosti. I plivanje i aerobik u vodi mogu vam dati dobre ve転be za srce, tako・e odr転avaju・i zglobove i omogu・avaju・i vam da pove・ate svoj raspon kretanja. Ako ne 転elite da plivate, mo転ete pro邸etati dubokom ili plitkom vodom —・dublja voda ・e vam pru転iti naporniji trening.

Jednostavno pro・ite kroz vodu na isti na・in kao na zemlji. Idite napred i nazad kako biste jo邸 vi邸e mi邸i・a uklju・ili u ve転bu hodom. Dakle, jednom kada se budete nalazili u bazenu, poku邸ajte s hodom na kopnu ili s ve転bama sa tegovima kako biste zaokru転ili svoju ve転bu.

 • Kathy Bigic. To zna・i da ne treba da idete prebrzo.
 • Ramena su slo転ena, vrlo pokretna struktura sastavljena od nekoliko komponenti.
 • Ne samo da je to zabavan na・in ve転banja, ve転banje u vodi, za razliku od aerobika na terenu, smanjuje stres na zglobovima, a posebno na kolenima i kukovima, pobolj邸avaju・i snagu i kardiovaskularnu izdr転ljivost, kao i va邸u fleksibilnost i ravnote転u. Umiruju・a topla voda ・e vam pomo・i da ubla転ite bol i uko・enost te da pove・ate fleksibilnost zglobova. Vo転nja biciklom ・esto je dobra opcija jer ne uti・e na te転inu i mo転e pomo・i u ja・anju mi邸i・a nogu. Postavite bicikl ispravno. Pogre邸na visina sedi邸ta mo転e u・initi vi邸e zla nego dobroga.

  Visina sedi邸ta treba biti pode邸ena tako da, kada sedite na biciklu, zglob kolena bi trebao biti gotovo ravno kada je papu・ica na dnu. Ako je visina sedi邸ta pravilno postavljena, dok se vr邸i pedaliranje, kolena se moraju kretati kroz celi raspon kretanja. Sedi邸te bi trebalo biti paralelno s zemljom, a ne na vrhu uzdignuto napred ili nazad.

  Vo転nja bicikla je dobar izbor za one s artritisom kolena dok god se preduzimaju odre・ene mere opreza. To zna・i da ne treba da idete prebrzo. Brzina pedaliranja ne sme pre・i 50 do 60 okretaja u minuti. Ako vozite bicikl napolju, to bi zna・ilo da polako krenete na ravnim povr邸inama.

  Vezbe za bolove u rukama

  Budite dosledni. Najbolji na・in za le・enje artritisa kolena je dosledno ve転banje. Ako je koleno pod jakom upalom reumatoidnog artritisa, va転no je odlo転iti biciklisti・ke i druge aktivnosti.

  Vezbe za bolove u rukama

  Lekar ili fizioterapeut vas mo転e savetovati kako postupati u tim periodima. Biciklizam je ponavljaju・a aktivnost pa je najbolje ne preterivati ・・・・i kombinovati ga s drugim oblicima ve転banja. Prestanite sa vo転njom bicikla ako se simptomi pogor邸aju i posavetujte se s fizioterapeutom ili trenerom koji mo転e ispitati va邸u tehniku ・・・・biciklizma. Tra転ite smernice za dobijanje pravog bicikla i kako ga pravilno postaviti. Naj・e邸・a gre邸ka je postavka visine sedi邸ta prenisko.

  Vezbe za bolove u rukama

  To dovodi do prekomernog savijanja kolena, 邸to dovodi do prekomernog stresa na zglob. Hodanje je zaista poput medicine. Mo転e pobolj邸ati va邸e raspolo転enje i pomo・i vam da bolje spavate.

  Hodanje smanjuje krvni pritisak i mo転e vam.

  Ostavite odgovor

  Ve転ba i artritis mogu i trebaju postojati

  Objavio

  Komentar

  Neophodna polja su označena *