Bolovi u kostima i misicima u menopauzi

Bolovi u kostima i misicima u menopauzi

Restriktivne dijete i premalo fizi・ke aktivosti tako・e imaju veliki uticaj na oboljevanje. Siroma邸na ishrana, bez vitamina, minerala i vlakana, mo転e imati uticaj na oboljevanje od osteoporoze. Genetika tako・e ima bitnu ulogu. Lekovi na bazi steroida ili bolesti nadbubre転ne ili 邸titne 転lezde tako・e mogu uticati na oboljevanje od ove bolesti.

Neke hroni・ne bolesti pove・avaju rizik, kao i nepokretnost usled povrede ili 邸loga. Osobe lo邸eg imunog sistema ・e邸・e oboljevaju od osteoporoze. Gustina kostiju meri se vrlo jednostavnom ultrazvu・no metodom, denzitometrijom. Preporu・uje se da sve 転ene nakon 45 godina preventivno urade ovaj pregled.

Specifi・nost ove bolesti je 邸to naj・e邸・e ne daje vidljive simptome. Oboleli mogu i godiama 転iveti sa bole邸・u bez ikakvog znanja.

Naj・e邸・e se bolest ustanovi nakon preloma kosti koje nastaju ・ak i nakon bezazlenih trauma. Nekada kosti mogu pu・i ・ak i obavljanjem redovnih dnevnih aktivnosti, bez ikakve povrede. Bol u ki・mi mo転e biti simptom osteoporoze. Uglavnom ukazuje na slabost pr邸ljenova. Vremenom bolovi postaju ja・i, a obolela osoba po・inje da gubi na visini. Kako bolest napreduje, oboleli se mogu i ・・pogrbiti・・. Veoma ・est slu・aj kod obolelih od osteoporoze je pucanje kuka koje nastaje usled trauma ili samo kretanjem.

Osteoporoza se ・esto mo転e pome邸ati sa artritisom. Me・utim, ove dve bolesti daju razli・ite simptome, te se treba obratiti lekaru ・im posumnjate da bolujete od ove bolesti.

Smatra se da je hormonska terapija najbolja terapija kojom se mo転e tretirati osteoporoza u menopauzi. Njom se nadome邸・uje gubitak estrogena, 邸to zna・i da ・e se i kontrolisati ravnote転a kalcijuma u kostima. Ipak, hormonska terapija otvara mnoga kontroverzna pitanja, te mnoge obolele 転ene ・e邸・e pose転u za drugim vidovima le・enja.

Lista nehormonskih lekova je velika i skoro svi uspevaju da uspore gubitak ko邸tanog tkiva, pa ・ak i pove・aju gustinu kostiju tokom vremena. O kostima treba brinuti jo邸 u mladosti.

Raznovrsna ishrana, bogata kalcijumom i magnezijumom je veoma va転na. Uz to, aktivno bavljenje sportom oja・a・e va邸e kosti i pripremiti vas za starost. Pogre邸no je mi邸ljenje da osobe obolele od osteoporoze ne treba da ve転baju. Izbegavajte skakanje, izbegavajte ve転be gde je neophodno previ邸e savijati trup, nagle pokrete.

Svoju aktivnost po・nite laganim ve転abama, a shodno svojim mogu・nostima pove・avajte intenzitet. Svakodnevna fizi・ka aktivnost pove・ava ko邸tanu masu i smanjuje mogu・nost preloma kostiju.

Izbegavajte dug bravak u zatvorenim prostorijama, a naro・ito sedenje, a potpuno izbacite alkohol i duvan iz upotrebe. Hrana bogata kalcijumom i vitaminom D je pravi izbor za obolele od osteoporoze. Naj・e邸・e ne unosimo hranom dovoljne koli・ine, pa se mo転ete posavetovati sa svojim lekarom koje dodatke ishrani treba uzimati. Vitamin D dobijamo iz hrane, ali je va転nija njegova proizvodnja tokom izlaganju suncu.

Dakle, umeren sun・anje ・e tako・e biti povoljno za va邸e kosti. Soja i sojino mleko sadr転i fitoestrogene, prirodne estrogene koji su sli・ni hormonu estrogenu i kalcijum. Najbolje je piti 2 ・a邸e sojinog mleka dnevno.

Koji su rani simptomi menopauze? - tportal

Mleko i jogurt obiluju kalcijumom, pa bi obolele 転ene trebalo da piju najmanje pola litra mleka ili jogurta dnevno. Najmanje 3 puta nedeljno jedite plavu morsku ribu. Sardela, sku邸a i losos obiluju kalcijumom i vitaminom D i veoma je korisna za celokupno zdravlje obolele osobe. Svakodnevno jedite zeleno lisnato povr・e, kao i 転itarice. Jedite umereo 転itarice, jer mogu stvarati smetnje prilikom apsorbcije kalcijuma. Jedite bademe, le邸nike, brazilski orah i indijski orah, jer su bogati kalcijumom, biljnim mastima i belan・evinama.

Dobar izbor su i p邸eni・e klice.

Bolovi u kostima i misicima u menopauzi

Iskustva su pokazala da sirova hrana mo転e da pomogne. Ako se odlu・ite za ovakav na・in prehrane, najbolje je da svakodnevno kristite kelj. Sirovi kelj sadr転i zna・ajne koli・ine kalcijuma i magnezijuma. Poznati narodni lek protiv osteoporoze u menopauzi je jabukovo sir・e. Naime, ono pove・ava kiselost 転eludca, te se pobolj邸ava apsorbcija kalcijuma iz hrane. Zato je najbolje piti ga pre obroka tako 邸to ・ete 1 ka邸iku jabukovog sir・eta razmutiti u toploj vodi.

Za ovu supu je potrebno izrendati 2 velike glavice luka koje ste prethodno dobro oprale. Rendajte luk zajedno sa korom, pa ga propr転ite dok ne dobije zlatnu boju. Pripremite 10 g susama, 5 ka邸ika lana, 5 ka邸ika semenki bundeve, 5 ka邸ika zrna p邸enice, 5 ka邸ika suncokretovih semenki,・ 5 ka邸ika badema, 3 ka邸ike suvog gro転・a i 1 kg livadskog meda.

Svo zrnevlje sameljite, pome邸ajte, pa sipate u staklenu teglu. Koristite sme邸u pre doru・ka i ru・ka po 1 ka邸iku.

Po sve転eg per邸una i miro・ije treba oprati, pa preliti sa pola litra klju・ale vode i ostaviti poklopljeno oko 3 sata. Iako deluje ・udo, pihtije od svinjskih papaka mogu vam pomo・i u obnavljanju kostiju. Kuvajte kosti veoma dugo, dok se gotovo ne raspadnu, pa skinite masno・u i jedite neslane. Sli・o dejstvo ima・e i supa od pile・ih nogica ili od 邸ije koju treba veoma ・esto da se na・e na va邸oj trpezi.

Kako je ljuska koko邸ijeg jaja izgra・ena od kalcijuma, ona vam mo転e biti dobar saveznik u le・enju osteoporoze. Naime, 邸to ve・u koli・inu ljuski od jajeta lepo operate, pa im uklonite tanku opnu iz unutra邸njosti, prosu邸ite mo転e i u rerni na niskoj temperaturi, pa usitnite tako da dobijete prah. Pripremite jednu ka邸iku su邸enog rastavi・a i 6 plodova su邸enog 邸ipurka, pa prelijte 邸oljom klju・ale vode i ostavite oko pola sata poklopljeno.

Ovaj ・aj pijte tokom celog dana .

Ostavite odgovor

Studija otkriva krhkost kostiju,

Objavio

Komentar

Neophodna polja su označena *