Bolovi u kostima posle radioterapije

Bolovi u kostima posle radioterapije

Ovim Cochrane sustavnim pregledom su obuhvaćena klinčka istraživanja provedena u žena s rakom dojke i metastazama u kostima koje su liječene bisfofonatima ili denosumabom uz kemotrapiju s ciljem smanjenja posljedica zahvaćenosti kostiju. Važno je ustanoviti učinak bisfosfonata na ponovnu pojavnost zloćudne bolesti i preživljenje u bolesnica liječenih u ranom stupnju raka dojke. Ovim pregledom nije dokazana korist primjene bisfosonata kao dodatnog liječenje u žena s ranim stupnjem raka dojke.

Za pouzdane zaključke nema za sada dovoljno podataka iz kliničkih ispitivanja. Nuspojave bisfosfonata nisu česte, a uključuju blage smetnje probavnog sustava, prolaznu vrućicu, hipokalcijemiju i mali rizik osteonekroze čeljusti, a to ovisi o vrsti lijeka.

Podnošljivost denosumaba je podjednaka onoj za bisfosfonate. Kožu zračenog područja prati samo čistom mlakom vodom, ne koristiti sapune i ne trljati kožu, a brisati je samo nježno mekim ručnikom. Ne nositi sintetske tkanine nego samo čisti pamuk, i ne previše tijesnu odjeću. Ne stavljati na kožu ni vruće ni ledene obloge, kreme ili losione, osim neutralnih Bepanthen krema, Wolf basis krema ili Belobaza.

Važno je dva sata prije i poslije zračenja ništa ne stavljati na kožu, a tijekom zračenja koža treba biti čista. Kasne posljedice zračenja.

Bolovi u kostima posle radioterapije

Zračenje mijenja ciljna tkiva, a i tkiva kroz koja prolazi, posebno ako se radi o tkivima osjetljivijim na zračenje. Takve promjene u većini se tkiva ne dešavaju odmah, nego kroz određeno vrijeme, koje može biti od više mjeseci, pa i do nekoliko godina, i naziva se kasnim reakcijama na zračenje.

Pažljivim planiranjem, novim tehnikama i visokosofisticiranim uređajima za terapiju, uz poznavanje osjetljivosti različitih tkiva, posljedice te vrste sve su rjeđe, no nemoguće ih je suzbiti u potpunosti.

Zrake X i gama-zrake mogu biti uzročnici raka, kao i nekih drugih bolesti i oštećenja, ali to se najčešće dešava u osoba koje su im bile izložene duže vrijeme.

Kao izvor zračenja koriste se umeci u obliku žica, kuglica, igala, balona s radioaktivnim izotopima npr. Kod zračenja prsnog koša moguće je otežano gutanje, skraćivanje daha i kašalj.

Stoga su ljudi koji rade sa zračenjem posebno školovani da prepoznaju moguće rizike i primjenjuju propisana zaštitna sredstva, a obvezni su i provoditi redovite godišnje preventivne preglede. Rizik nastanka drugog raka u osoba koje su liječene zračenjem također postoji, ali uglavnom su takvi slučajevi opisani kad je prvo zračenje bilo u djetinjstvu ili u ranoj mladosti.

Koristimo vlastite kolačiće i kolačiće trećih strana kako bismo poboljšali svoje usluge, pokazali proizvode na temelju Vaših sklonosti, analizirali navike pretraživanja naših korisnika i omogućili interakciju s društvenim mrežama. Nastavak pretraživanja naših stranica podrazumijeva potpuno prihvaćanje njihova korištenja.

Prihvaćam Ne Više o kolačićima. Go to Top. Komandni sto se nalazi izvan bunkerskog prostora u prostoriji pored bunkera. Postoji audiovizuelna veza između prostorije sa komandnim stolom i bunkerskog prostora u kome se nalazi pacijent za vreme zračenja.

Autotajmer u komandnom stolu prekida automatski zračenje posle postizanja željene doze. Za vreme zračnog tretmana pacijent je sam u bunkeru. Zaštita od primarnog zračnog snopa gama zraci od 1,25 MeV vrši se zidovima, tavanicom i vratima. Hodnik u vidu lavirinta sprečava ozračivanje vrata primarnim snopom.

Zidovi se grade od baritnog betona, a debljina im zavisi od energije i intenziteta primanog zračnog snopa, kao i od udaljenosti izvora od najbližeg radnog mesta. Zaštita od sekundarnog zračenja koje nastaje u glavi mašine, pacijentu, terapijskom stolu i okolnim predmetima, postiže se zaštitnom barijerom za primarno zračenje sekundarno zračenje ima manju energiju od primarnog.

Bolovi u kostima posle radioterapije

Iznenadno otvaranje vrata dovodi do prekidanja zračenja. Električne supervoltažne mašine betatron, linerani akcelerator su izvori visokoenergetskih fotona X i brzih elektrona. Princip zaštite je isti ili gotovo isti kao kod izotpske mašine. Umesto autotajmera doza se određuje preko broja impulsa. Debljina bunkerskih zidova je nešto veća, jer je reč o energijama fotona i do 45 MeV.

Poseban problem predstavljaju brzi neutroni koji se oslobađaju iz jezgra atoma kada se koriste fotoni energije većih od 10 MeV. Foton predaje jezgru atoma apsorbera energiju, iz jezgra atoma se oslobađa neutron visoke energije i velike prodorne moći.

Na taj način formiran snop brzih neutrona može se usporiti sudarima sa lakim jezgrima vodonik, ugljenik i sl. Zidovi bunkera su dovoljni da apsorbuju i brze neutrone, ali vrata konstruisana na klasičan način nisu zaštitna barijera za brze neutrone. Zato se u vrata bunkera ugrađuju materijali koji dobro apsorbuju neutrone parafin i sl.

Pošto foton izbaci iz jezgra jedan neutron, novonastali izotop postaje radioaktivan — postaje pozitronski emiter. Pozitroni se spajaju sa elektronima i pretvaraju u energiju fotona od 0,5 MeV. Zračenje koje emituje bolesnik je gama zračenje nastalo anihilacijom pozitrona i elektrona.

Bolovi u kostima posle radioterapije

Indukovana radioaktivnost u radioterapiji se susreće samo kod primene visokoenergetskih fotona betatron od 42 MeV. Neposredno po ozračivanju bolesnika fotonima energije od 42 MeV, zbog indukovane radioaktivnosti pozitronska emisija, nekoliko minuta po završenom zračenju bolesnik će emitovatifotone od 0,5 MeV-a gama zraci.

U nuklearnoj medicini otvoreni izvori radiofarmaci se koriste u dijagnostičke i terapijske svrhe. Najčešće su u pitanju tečni rastvori. Kod otvorenih izvora, pored eksternog, najveća opasnost se krije u internom ozračivanju, do koga dolazi ingestijom i inhalacijom radionuklida.

Potrebne su zasebne prostorije sa čekaonicama kako bi pacijenti sa već primljenim radionuklidom bili u jednoj, a pacijenti koji čekaju na intervenciju u drugoj čekaonici u pitanju je dijagnostička procedura.

Ukoliko je reč o primeni radiofarmaka u terapijske svrhe, bolesnici se obavezno hospitalizuju u zasebne sobe, uz odgovarajuće zaštitne mere.

Osoblje koje radi sa ovim izvorima zračenja treba da bude upoznato sa načinom primene ovih izvora, vrstom zračenja, energijom i vremenom poluraspada kao i mogućim akcidentima i njihovim posledicama.

Za apli.

Ostavite odgovor

Ovaj način zračenja omogućuje primjenu većih

Objavio

Komentar

Neophodna polja su označena *