Bolovi u ledjima od klime

Bolovi u ledjima od klime

Uobi・ajene aktivnosti, povrede, pa ・ak i kijanje mo転e dovesti do povreda ki・meni pr邸ljenova. Treba regovati i kada primetite da ste izgubili nekoliko centimetra u toku jedne godine ili ako va邸a ki・ma po・ne da se krivi i ako se pogrbi. Unos odgovaraju・e koli・ine kalcijuma i magnezijuma je neophodno kako bi se ko邸tana masa odr転avala u ravnote転i. Redovno sun・anje radi sintetizovanja vitamina D je tako・e obavezno. Vitami K2 u kombinaciji sa vitaminom D3 pomo・i ・e va邸im kostima da spre・e gubljenje ko邸tane mase, kao i da je pove・aju.

Vitamin K2 ・ak spre・ava prelome kostiju, ali i poma転e njihovo br転e zarastanje nakon preloma. Tako・e, vitamini poma転u da se kalcijum bolje apsorbuje iz hrane. Bez njih kalcijum se ne ugra・uje u kosti, ve・ se talo転i u hrskavici zglobova. Pre svega, izbegavajte svaku mogu・ost da se povredite. To ne zna・i da treba da budete pasivni, ali penjanje na visinu nije najbolji izbor. Sli・no, nemojte praviti nagle pokrete trupa.

Izbegavajte sportove sa direktnim kontaktom ili one sa naglim pokretima.

Bolovi u ledjima od klime

Poku邸ajte da ne optere・ujete samo jednu stranu tela i trudite se maksimalno da 邸to ・e邸・e imate oslonac na obe noge, ravnomerno. Sedite ispravljenih le・a. Oboleli od osteoporoze treba da ve転baju redovno, svakodnevno. Sve ve転be prethodno treba da odobri va邸 fizijatar, a ukoliko ste ve・ dobro utrenirani, mo転ete koristiti i tegove manje te転ine.

Ina・e, veoma je va転no da dosta 邸etate. Kod ku・e je najbolje da lepljivom trakom napravite liniju po kojoj ・ete 邸etati napred i nazad. Za svaki slu・aj, neka to bude bli転e zidu ili ne・emu za 邸ta se mo転ete uhvatiti ako izgubite ravnote転u. Napravite 10 koraka napred i 10 nazad, pa ponovite ve転bu jo邸 4 puta. Razmaknite stopala u 邸irini ramena, ispravite le・a, pa ruke podignite u vis. Spojite dlanove i polako izvijajte le・a unazad tako da vam pogled bude usmeren ka plafonu.

Ve転bu treba raditi do granice koju va邸a ki・ma mo転e da podnese. U krajnjem polo転aju ostanite 2 sekunde, pa se lagano vratite u prvobitni polo転aj. Ve転bu ponovite jo邸 3 puta. Zauzmite po・eti polo転aj kao u prethodnoj ve転bi, ali jednu ruku stavite na kuk, a drugu podignite u vis. Izvijajte se u stranu tako da vam ruka koju ste podigli bude iznad glave.

Ve転ba se radi obazrivo i bez naglih pkreta, do granice koju va邸e telo mo転e da podnese. Ponovite ve転bu nekoliko puta. Stanite u raskora・an stav, a ruke stavite ispred sebe, paralelno sa tlom.

Le・a treba da budu prava, a stopala na zemlji. Savijajte kolena koliko mo転ete, pa zadr転ite malo u tom polo転aju i polako se vratite u prvobitni. Uradite do 10 ponavljaja ove ve転be. Stanite uspravno tako da su vam stopala malo odvojena, a zatim skaku・ite na prstima obe noge. Ova ve転ba ・e vam pomo・i da u・vrtite va邸 skelet, a relaksira・e vam mi邸i・e. Prvog meseca neka t bude 10 skokova dnevno, a nakon toga pove・avaje dok ne stignete do Listovi se mogu i blago istucati tako da puste svoj sok, priviti na bolnu ki・mu i zaviti elasti・nim zavojem.

Za neke ljude, bol u leđima je samo smetnja. Za druge, to može biti bolna pojava koja im onemogućuje provođenje svakodnevnih aktivnosti. Leđna bol može se pojaviti iznenada ili razvijati postupno ona je rezultat trošenja i habanja kralježnice tijekom vremena. Dobra vijest je da većinom bol u leđima — čak i ona teška ili dugotrajna — odlazi u roku od 4 do 6 tjedana.

Bolovi u ledjima od klime

Većina bolesti kralježnice nastaje zbog ograničene savitljivosti kao posljedica ozljede ili istegnuća ligamenata. Drugi česti uzroci su nepravilno podizanje tereta, loše držanje, nedostatak redovitog vježbanja te debljina.

Bol također može biti rezultat ozbiljnijih tjelesnih ozljeda, poput vertebralne frakture i puknuća diska. Nadalje, artritis i degenerativne promjene u kralježnici te određene infekcije zauzimaju visoko mjesto na listi uzročnika. Osjetljivost na bolove pojačava se zbog leđne moždine — koja je glavni dio centralnog živčanog sustava te se proteže cijelim kičmenim kanalom čitavom dužinom kralježnice.

S kralježnicom su povezani i periferni živci stoga bolovi u kralježnici mogu izazvati slabost i bolove u cijelom tijelu. Bolovi koji su povezani s ukočenosti mogu se razvijati polako ili mogu nastati iznenada. Može se raditi o trajnim bolovima ili se ti bolovi mogu javljati kao posljedica položaja u kojem se tijelo nalazi kašljanje, kihanje, savijanje, zakretanje.

Kod specifičnih bolova koji se javljaju kao posljedica neke bolesti primjenjuje se metoda otklanjanja uzroka, odnosno liječenja bolesti koja izaziva bol u leđima. Nespecifične bolove u leđima je teško liječ.

Ostavite odgovor

Svaka treća žena pati od

Objavio

Komentar

Neophodna polja su označena *