Bolovi u ramenu vezbe

Bolovi u ramenu vezbe

Odručenje Zauzmite raskoračni stav u širini ramena, ruke su uz telo opružene. Odmičite ruke od tela u stranu, levo i desno, i podižite, tako da ih opružite iznad glave, zatim ih vratite istom putanjom u početni položaj. Obratite pažnju na disanje. Kada podižete ruke udišite, a kada spuštate izdahnite. Vežbu ponovite 10 puta. Ruke ispred tela Zauzmite raskoračni stav u širini ramena, ruke su uz telo opružene.

Podižite ruke iznad glave, tako da prolaze ispred tela. Pre nego što ruke dođu u krajnju tačku, podižite se na prste. Kad podižete ruke udišite, kad ih spuštate - izdahnite. Rotacije U početnom položaju, u stavu u širini ramena, ruke raširite u visini ramena, ali savijte u laktu pod uglom od 90 stepeni, s tim što je podlaktica jedne ruke usmerena nagore, a druge nadole. Nadlaktice su konstantno u istom, ravnom položaju, dok podlaktice istovremeno i sinhronizovano menjaju položaj gore-dole i obratno, jednom i drugom rukom.

Dišite kratko, sinhronizovano, sa pokretom - izdisaj. Vežbu ponovite 12 puta. Krugovi Kao i u prethodnim, i u ovoj vežbi je početni položaj u stavu u širini ramena, ruke su opružene uz telo.

Pravite bočne krugove unapred sa opruženim rukama. Udahnite kada su ruke u gornjem položaju, a kada ih spuštate izdahnite. Savijanje laktova Iz raskoračnog stava u širini ramena ispružite ruke ispred tela u visini ramena. Savijajući laktove zabacujte ruke iza sebe u visini ramena, a zatim ih vratite u početni položaj.

Kada zabacite laktove udišite, a kad ih vraćate izdahnite. Takođe, 12 puta ponovite vežbu.

Bolovi u ramenu vezbe

Dijagonala Isti početni položaj kao u prethodnim vežbama: stav u širini ramena, ruke su ispružene ispred tela. Dijagonalno ih širite i vratite u početni položaj, najpre jednom rukom, a zatim drugom suprotnu dijagonalu, posle čega ih vraćate u početni položaj. Udišite kada raširite ruke, izdahnite kada ih vraćate. Kao posledica gorenavedenih etioloških faktora javlja se inflamacija upala.

U poslednje vreme navodi se da fibroblastična hiperplazija tetiva tendinoza takođe igra značajnu ulogu. Od svih mišića rotatorne manžetne najčešće je zahvaćena tetiva mišića supraspinata mišić koji omogućava prvih 30 stepeni u pokretu odručenja ruke. Najčešći simptomi su bolovi u posterolateralnom delu ramena praćeni slabošću, koji se najčešće javljaju pri aktivnostima kada su ruke podignute iznad glave, pri ekscentričnim kontrakcijama i pri spavanju na tom ramenu.

Dijagnoza se postavlja detaljnim fizijatrijskim pregledom koji podrazumeva: posmatranje, palpaciju, izvođenje testa obima pokretljivosti, mišićno-manuelnog testa; ispitivanjem neurološkog statusa MTR, senzibilitet, cirkulacija, testiranjem ADŽ, izvođenjem specijalnih testovi: Drop arm, Apprehension, Impingement i Test relokacije.

Najčešće u nalazu postoje funkcionalna ograničenja: otežano izvođenje aktivnosti gde je potrebna abdukcija odručenje, elevacija ispruženost ruke preko 90 stepeni i cirkumdukcija kruženje rukom u ramenom zglobu.

Potrebne su i dodatne dijagnostičke pretrage radi postavljanja precizne dijagnoze: Rtg levog ramena min. Rtg nalaz ramena može biti u fiziološkim granicama. UZ mekih tkiva ramenog zgloba može prikazati slobodnu tečnost oko tetive supraspinata i intraartikularno u manjoj količini, i može biti bez patoloških kalcifikacija.

Sam fizijatrijski cilj u lečenju je pre svega obezboliti zahvaćenu regiju; smanjiti mišićni hipertonus; poboljšati obim pokreta u ramenom zglobu; ojačati mišiće stabilizatore skapule i glenohumeralnog zgloba, celog ramena i ruke; povećati lokalnu izdržljivost i opštu kondiciju; edukovati pacijenta u smislu sprečavanja recidiva bolesti.

Fizikalna terapija se sastoji od aparaturne terapije fizikalnim agensima elektroprocedura, magnetoterapije, krio i termoterapija parafin, peloid, mehanoterapija, ultrazvuk, klasične manuelne masaže, fototerapije, hidrokineziterapije, kineziterapije i radne terapije. Inicijalno, za urgentno sma.

Ostavite odgovor

Nagomilana tenzija u mišićima ramena vremenom

Objavio

Komentar

Neophodna polja su označena *