Bolovi u zglobu na ruci

Bolovi u zglobu na ruci

Naj・e邸・i uzrok zbok kog nastaju bolovi u zglobovima prstiju ruke jeste rizartroza, odnosno, osteoartritis. Osteoartritis nastaje kao posledica degenerativnih promena u hrskavici, zglobnoj ・auri i zglobnim vezama, a kao primarni uzrok se navodi istro邸enost i prevelika upotreba zgloba, zbog toga osteoartritis uglavnom nastaje kod osoba starijeg 転ivotnog doba. Osteoartritis zbog koga se javljaju neugodni bolovi u zglobovima prstiju i 邸ake je rasprostranjena bolest, od koje prete転no oboljevanju starije osobe, a javlja se podjednako i kod 転ena i kod mu邸karaca.

U zemljama sa visoko razvijenim zdravstvenim sistemom, bolovi u zglobovima su na prvom mestu kao razlog odsustva sa posla. Klini・ki, rizartroza daje veliki bol, koja je u po・etku prisutna pri fizi・koj aktivnosti osobe i pri velikom optere・enju 邸ake, a usled prolongiranosti bolesti, bol u prstima i 邸aci po・inje da se javlja i kada osoba miruje.

Bolovi u Zglobovima Prstiju Ruke > Uzrok i Le・enje | Prirodno&Zdravo

Paralelno sa razvojem uko・enosti, razvija se i slabost muskulature okolnog podru・ja, kao i slabljenje sistema ligamenata.

Povremeno sa bolovima u 邸akama se javlja i otok zgloba, ukoliko do・e do razvoja infekcije zgloba. Tada se govori o razvoju dekompenzacione artroze koja mo転e da ostavi trajni deformitet. Ovaj proces prvo nastaje u velikim zglobovima, kao 邸to su zglob kuka i kolena, a potom i na malim zglobovima 邸aka i prstiju.

Ovo oboljenje zbog koga se javljaju bolovi u zglobovima prstiju i 邸aka se defini邸e kao profesionalno oboljenje — kod manuelnih radnika koji dosta 転ivotnog doba provedu bave・i se te邸kim fizi・kim poslovima. Ova bolest je autoimunska i predstavlja paljenje zglobova 邸aka i stopala pra・emo otokom predela zgloba, intenzivan bol a u te転im situacijama i propadanje kapsule zgloba.

Reumatoidni artritis nema jasan uzrok nastanka, ali nau・no je dokazano da na razvoj bolesti uti・e genetska predispozicija, da se kod 転ena ・e邸・e javlja nego kod mu邸karaca, da se naj・e邸・e javlja u srednjem 転ivotnom dobu izme・u Ko・enje prstiju na rukama se tako・e javlja.

Ova bolest nastaje iznenada, i uglavnom u isto vreme, vi邸e zglobova biva zahva・eno. Simetri・no zahvata zglobove, a sama bolest po・inje da se razvija・ na zglobovima 邸ake i stopala. Bol i uko・enost se poja・avaju nakon ustajanja iz kreveta i i vi邸esatnog mirovanja. Slabost i umor su izra転eniji rano ujutru. Posledice koje reumatoidni artritis ostavlja mogu bitno da ugroze funkcionalnost osobe. Pored toga 邸to se javlja bol u prstima 邸ake mo転e do・i do kontrakture — tada je prst fiksiran u jednoj ta・ki i ne mo転e da se savija i opru転a.

Uporedo sa tim, dolazi do primicanja svih prstiju ka malom prstu i da na taj na・in do・e i do deformiteta tetiva. Karakteristi・no za reumatoidni artritis jesu ・vori・i koji se javljaju iznad zahva・enog zgloba. Pored ustaljenih simptoma kao 邸to su uko・enost bolovi u zglobovima, neke osobe imaju i povi邸enu telesnu temperaturu, kao i zapaljenje krvnih sudova koje mo転e dovesti i do o邸te・enja nerava i ko転e iznad o邸te・enih nerava i krvnih sudova.

Manu Sensa. Klinički znaci  se ispoljavaju  kao bol, koja je u početku prisutna u pokretu i pri opterećenju,  a kako proces napreduje bol se javlja i u fazi mirovanja.

Jedan od glavnih razloga ignoriranja takvih bolova je što se bol često pojavljuje uslijed rutinskih radnji kao npr. Mnogo pacijenata se nije odazvalo liječniku na vrijeme kod prvih bolova u šaci i ruci, jer imaju drugu ruku kao alternativu te im je lakše koristiti samo jednu ruku dok bol, trnci, nelagoda, otekline, slabost u drugoj ruci ne prođu.

Međutim, bitno je naglasiti kako je to samo privremeno rješenje jer unatoč tome što simptomi mogu nakon nekog vremena privremeno nestati, to nipošto ne znači da je problem riješen.

Ljudsko sjećanje može biti vrlo neprecizno kada je bol u pitanju, a osobito ako se bol javlja u intervalima. A upravo bol koja se javlja s vremena na vrijeme može biti najopasnija, jer označava prisutnost bolesti cijelo vrijeme. Pacijenti koji s takvim simptomima predugo čekaju, u većini slučajeva moraju na operaciju, a nažalost i nakon operacije ostat će dio trajnih poteškoća.

Ukoliko imate bilo kakve simptome u šaci i ruci pozivamo vas da se javite liječniku subspecijalistu za šaku i ruku odmah na pregled kako biste sve vaše poteškoće mogli riješiti neoperacijskim metodama i izbjeći trajne poteškoće koje bi utjecale na vaše svakodnevne aktivnosti i zdravlje. Ranko Bilić iz Poliklinike Bilić Vision je specijalist za područja šake, ručnog zgloba, podlaktice, lakta i nadlaktice.

Bolovi u zglobu na ruci

Bilić već više od 35 godina uspješno liječi sve prijelome šake i ruke, sindrome prenaprezanja, oštećenja, tumore itd. Ukoliko se želite naručiti na pregled kod prof.

 • Što je upala?
 • Tada se javljaju simptomi artritisa pa je važno uzimati kalcij u kombinaciji s magnezijem.
 • Ova web stranica namijenjena je samo stanovnicima Hrvatske.
 • Bilića javite se na 01 ili putem online forme. Postavke izgleda Aa Aa Aa. Uzrok pojave higroma jesu manje povrede, odnosno često vršenje istih pokreta, ali i poremećaj toka tečnosti u zglobu i tetivnim omotačima. Tada se zbog povećanog pritiska u omotačima formira kesica u kojoj se skuplja tečnost koja se kreće samo u smeru higroma.

  Bol u ruci – uzroci i liječenje | Kreni zdravo!

  U slučajevima kada se uspostavi tok u suprotnom smeru ili kesica pukne, onda i higrom nestaje, i to je sluča.

  Ostavite odgovor

  U nekim slučajevima dolazi do

  Objavio

  Komentar

  Neophodna polja su označena *