Trnci i bolovi u rukama i nogama

Trnci i bolovi u rukama i nogama

Naravno, postoji mnogo različitih stanja koja mogu izazvati ovaj poremećaj. Neke od njih smo već nabrojali — nedostatak vitamina B 1, B 6, B 12, nijacin, vitamin E su esencijalni za funkcionisanje nerava. Nedostatak vitamina B 12 može voditi do perniciozne anemije, što je vrlo važan uzročnik periferne neuropatije.

Trnci i bolovi u rukama i nogama

Međutim i previše vitamina B 6 može izazvati trnjenje u rukama i nogama. Alkoholizam je takođe jedan od uzroka periferne neuropatije. Alkoholičari češće imaju nedostatak vitamina zbog loših prehrambenih navika.

Bol u mišićima, zglobovima, kostima Kako si pomoći? - smanjujukg.world

Takođe, alkoholizam može da izazove oštećenje nerava. Neki naučnici ovo stanje zovu alkoholičarska neuropatija. Sistemske bolesti, odnosno bolesti organa poput bubrega, jetre, vezivnog tkiva, štitne žlezde i kancera, mogu uticati na nerve.

U nekim slučajevima trnci mogu biti praćeni i drugim simptomima kao što su bol, svrbež, ukočenost i klonulost mišića.

Sindromi uklještenja nerava su jedan od mogućih uzroka problema o kojima govorimo. Ovi sindromi podrazumevaju sindrom karpalnog tunela, paraliza ulnarnog nerva, paraliza peronealnog nerva i paraliza radijalnog nerva.

Toksini takođe mogu uticati na ova stanja. Kada se kaže toksini, misli se na olovo, arsen i živu, kao i na neke industrijske i hemikalije iz okruženja.

To svakako uključuje određene lekove, naročito hemoterapiju i poneke antivirusne i antibiotičke lekove.

Trnci i bolovi u rukama i nogama

Na kraju, povrede mogu bitno skrenuti normalan životni tok. Tokom određenih vrsta povreda, nervi mogu biti uklješteni, pokidani ili oštećeni, što rezultira velikim bolovima. Jedan od primera je kompresija nerva izazvana diskus hernijom ili dislociranom kosti.

Vaš lekar bi trebalo da vas podvrgne opsežnom medicinskom ispitivanju. To će pre svega podrazumevati pitanja u vezi sa vašim radnim okruženjem, upotrebom alkohola, rizicima od infektivnih bolesti i porodičnom istorijom neuroloških bolesti. Lekar će takođe izvršiti fizički pregled i uzeti krv kako bi vas testirao na dijabetes, nedostatke vitamina i znake abnormalne aktivnosti imunog sistema. Moguće je da će vas poslati kod lekara specijaliste — neurologa.

U bolnici ćete potom imati sledeće testove: elektromiografiju, NCS test test nervne provodljivosti ili lumbalnu punkciju, biopsiju nerva, CT i magnetnu rezonancu. Periferna neuropatija je poremećaj nerava van mozga i kičmene moždine. Pacijenti sa perifernom neuropatijom mogu osećati probadanje i bockanje poznato kao trnci, utrnulost, ukočenost, neobične senzacije, slabost ili osećaj žarenja, pa i bolnog žarenja u pogođenoj regiji.

Često su ovi simptomi simetrični i uključuju obe ruke i stopala noge. Periferna neuropatija može uključivati različite tipove nerava, uključujući motorne, senzorne i autonomne nerve.

Periferna neuropatija može biti kategorizovana i veličinom uključenih nervnih vlakana kao velika ili mala. Neuropatija se može prikazati kroz mnogo različitih simptoma, uključujući utnulost, peckanje, trnce, bolove različitih tipova, slabost, osećaj žarenja, itd. Pošto autonomni nervi kontrolišu telesne funkcije koje ne obavljamo svesno, kao što su srčani otkucaji, varenje ili pražnjenje creva i bešike, autonomna neuropatija se manifestuje simptomima koji pogađaju gubitak kontrole nad ovim funkcijama.

Simptomi mogu uključivati probleme kao što su krvni pritisak, pražnjenje, dijareja ili konstipacija, srčani otkucaji ili znojenje.

Kranijalna neuropatija je slična perifernoj neuropatiji, osim što su uključeni kranijalni nervi. Svaki od kranijalnih živaca može biti uključen.

Trnci i bolovi u rukama i nogama

Jedan od najčešćih uzroka kranijalne neuropatije je gubitak protoka krvi iz optičke arterije do optičkog nerva, koji izaziva ishemijsku optičku neuropatiju. Amiloidoza je jedan od najuobičajenijih uzroka ovog retkog poremećaja. Specifični nervi mogu biti uključeni u neuropatiju. Kada je uključen specifični nerv, simptomi su limitirani na distribuciju tog nerva. Najčešće uključen periferni nerv je srednji nerv na zglobu šake kod sindroma karpalnog tunela. U suštini, svaki periferni nerv može biti uklješten i izazivati znake i simptome neuropatije.

Ulnarni nerv je obično uklješten u laktu. Peronealni nerv je izložen na spoljašnjem delu kolena. Pudendalni nerv može izazivati bol u perineumu i opušta se jedino kada sedimo na toalet šolji ili na jastuku u obliku krofne. Uklještenje lateralnog femoralnog kutanoznog nerva na pojasu, koje se zove meralgija parestetika, izaziva utrnulost na spoljašnjem delu bedra. Simptomi periferne neuropatije zavise od uzroka. Tipično, periferna neuropatija utiče na nervne senzacije.

Kao rezultat toga, pacijenti pogođeni perifernom neuropatijom razvijaju bol, žarenje, peckanje i trnjenje u distribuciji pogođenih nerava.

Bolovi, trnjenje u rukama i nogama | Forum Krstarice

Obično se ovi simptomi javljaju u stopalima i rukama. Lečenje periferne neuropatije zavisi od uzroka.

Trnci u rukama, prstima, nogama, stopalima – Alkemija portal

Prvi korak u lečenju je potraga za pravim uzrokom. U takvim slu・ajevima, trnjenje prstiju mo転e biti znak o邸te・enja nerava, koje se mo転e javiti kao rezultat jedne te転e povrede ili niza ponovljenih povreda, bakterijske ili virusne infekcije, izlaganja toksinima i sistemskih oboljenja kao 邸to je dijabetes. Ovakvo o邸te・enje nerava je poznato i kao periferna neuropatija, jer poga・a nerve koji se nalaze daleko od mozga i ki・mene mo転dine, naj・e邸・e u 邸akama i stopalima.

Postoji vi邸e od stotinu vrsta periferne neuropatije. S vremenom se periferna neuropatija mo転e pogor邸ati, 邸to dovodi do manje pokretljivosti, pa ・ak i svojevrsnog oblika invaliditeta. Veoma je va転no da potra転ite stru・nu pomo・ ako ・esto ose・ate trnce u rukama ili stopalima. Dijabetes je naj・e邸・i uzrok periferne neuropatije koja naj・e邸・e izaziva trnjenje prstiju, u ・ak tre・ini slu・ajeva.

Kod dijabetske neuropatije, trnjenje i ostali simptomi se prvo javljaju u stopalima i 邸ire se kroz noge, a tek se kasnije javljaju u prstima na rukama. Oko dve tre・ine obolelih od dijabetesa ima lak邸i ili te転i oblik o邸te・enja nerava. U ve・ini slu・ajeva, ovi trnci u prstima na nogama i rukama su i prvi simptomi dijabetesa. Kompresivne neuropatije:・ tu spadaju sindrom karpalnog tunela, o邸te・enje 転ivca lakta i sli・no. Sistemska oboljenja:・ ovde spadaju bolesti bubrega i jetre, o邸te・enje vaskularnog sistema, oboljenja.

Ostavite odgovor

Preventivno u liječenju možete koristiti i ginko koji poboljšava cirkulaciju.

Objavio

Komentar

Neophodna polja su označena *