Veliki zglobovi

Veliki zglobovi

Moguća je infekcija sa 2 ili više klica, što se najčešće događa pri direktnmom unošenju mikroorganizama u zglob u toku povrede ili pri hirurškoj intevenciji. Kliničku sliku akutnih bakterijskih artitisa odlikuje nagao početak sa pojavom jakog bola i toplog, često crvenog otoka uz ograničenu pokretljivost zahvaćenog zgloba.


Detaljnije Veliki zglobovi