Nepokretni zglobovi

Nepokretni zglobovi

Međutim, postoje i zglobovi koji omogućavaju ograničenu fleksibilnost, kao i zglobovi koji se uopšte ne mogu pomerati. Sinovijalni zglobovi omogućavaju potpunu i slobodnu pokretljivost, sinartozni zglobovi omogućavaju samo delimičnu pokretljivost, dok se amfiartrozni zglobovi ne mogu uopšte kretati.

Postoji nekoliko vrsta bolesti koje se mogu javiti na zglobovima. Ove bolesti mogu se podeliti u tri grupe, i to na osteoartritis, temporomandibularni poremećaj zglova i dislokaciju zglobova. Osteoartritis najčešće je oboljenje koje se javlja na zlobovima i nastaje kada dođe do oticanja artikulacije između kostiju koja onemogućava njihovu normalnu pokretljivost. Temporomandibularni poremećaj zglobova je oboljenje koje se javlja na viličnoj kosti, a nastaje kao posledica intenzivnog žvakanja ili povreda vilice.

Dislokacija zgloba nastaje kada se dve ili više kosti odvoji na mestu njihove artikulacije. Dislokacija zgloba najčešće nastaje kao posledica pada ili drugh slučnih povreda. Sinovijalni zglobovi, odnosno pokretljivi zglobovi, su vrsta zglobova koji omogućavaju normalnu pokretljivost kostiju i daju fleksibilnost skeletalnom sistemu. Sinovijalna tečnost je vrsta telesne tečnosti koja se nalazi unutar ovih zglobova i služi za olakšavanje kretanja. U sinovijalne zglobove spadaju kolena, laktovi, ručni zglobovi, ramena, kukovi i nožni članci.

Polu-pokretni zglobovi, odnosno amfiartrozni zglobovi, su vrsta zglobova koji omogućavaju samo delimičnu pokretljivost kostiju. U polu-pokretne zglobove spada kičma.

zglobovi - fiziologija -

zglob ruja art. radiocarpalis i zalobovi ake articulationes manus. Rameni zglob articulatio humeri je spoj gornjeg okrajka ramenice i lopatice. Zglobne povrine su na gornjem okrajku ramenice, glava caput humeri, a na spoljanjem uglu lopatice je aina jama cavitas glenoidelis. ainoj jami je kao pridodat vezivno-hrskavini prsten, aina usna labrum glenoidale koja proiruje i produbljuje zglobnu povrinu. Fibroznu opnu zglobne ahure pojaavaju kljunsko-ramenjana veza lig.

coracohumerale i aino-ramenjane veze ligg. Zglob ramena je najpokretljiviji zglob oveijeg tela. Pokreti u ovom zglobu su: pregibanje flexio, opruanje extensio, odvoenje abductio, privoenje adductio, unutranje obrtanje uvrtanje i spoljanje obrtanje izvrtanje.

Povezivanjem veine navedenih pokreta mogue je i kruno kretanje u zglobu ramena circumductio. Zglob lakta articulatio cubiti ie spoj nadlakta sa podlaktom.

To ie sloen zglob nn composita koji povezuje tri kosti, donji okrajak ramenice humerus sa gorniim okrajcima bice radius i lakatne kosti ulna. U njegov sastav ulaze tri zgloba, ramenjano-lakatni zglob art. humeroulnaris kod kojeg se spajaju kolotur ramene kosti trochlea humeri i koloturni urez insura trochlearis lakatne kosti, ramenjano-bini zglob art.

humeroradialis spaja glavicu ramene kosti capitulum humeri i jamicu glave bice fovea capitis radii, i gornji bino.

lakatni zglob art. radioulnaris proximalis kod kojeg se spajaju obim glave bice circumferentia articularis i bini urez incisura radialis na lakatnoj kosti. Veze zglobne ahure su unutranja lig. collaterale ulnare, spoljanja pobona veza lig.

 • User Settings.
 • Koleni zglob, art.
 • collaterale radiale i prstenasta veza bice lig. anulare radi. U zglobu lakta izvode se pokreti pregibanja flexio i opruanja extensio i pokreti uvrtanja pronatio i izvrtanja supinatio Zglob ruja articulatio radiocarpalis je spoj izmeu podlakta i ake. U ovom sloenom zglobu spajaju se donji okrajak bice i gornje strane prve dve kosti prvog reda ruja, unaste os scaphoideum i polumeseaste os lunatum.

  Izmeu zglobnih povrina je vezivno-hrskavini kolut discus articularis. Zglobnu ahuru pojaavaju, prednje zglobne veze, pobone veze i zadnja veza. U zglobu ruja izvode se pokreti pregibanja flexio, opruanja extensio, odvoenja abductio i privoenja adductio.

  Povezivanjem nabrojanih pokreta mogu je pokret krunog kretanja circumductio. Zglobovi donjeg uda articulationes membri inferioris Zglobovi donjeg ekstremiteta ili noge dele se na zglobove karlinog pojasa articulationes cinguli pelvici i zglobove slobodnog dela noge articulationes membri inferioris liberi. Zglobovi karlinog pojasa su zglob izmedu stidnih kostiju symphysis pubica i krsno-bedreni zglob art. Zglobovi slobodnog dela noge su: zglob kuka art. coxae, zglob kolena art.

  genus, golenjano-linjani zglob art. tibiofibularis, gornji skoni zglob art.

  Simptomi reume Simptomi su veoma karakteristični i izrazito neprijatni: javlja se bol, otežana je pokretljivost, a od vidljivih promena koje su ređe javljaju se otok i crvenilo ili modra boja na koži, uz bolnu osetljivost na dodir i pokret. Lekari preporučuji i kupke u mlakoj vodi i trljanje kože oko obolelog mesta peškirom.

  talocruralis i zglobovi stopala articulationes pedis. Zglob kuka articulatio coxae je spoj izmedu karline kosti os coxae i gornjeg okrajka butne kosti femur. Zglobne povrine su polumeseasta zglobna povrina facies lunata na aici acetabulum karline kosti i glava butne kosti caput femoris.

  Polumeseastu zglobnu povrinu proiruje i produbljuje vezivno hrskavini prsten, aina usna labrum acetabulare. Zglobnu ahuru capsula articularis ini spoljanja, vezivna opna membranu fibrosa i unutranja, sinovijalna opna membrana synovialis.

  Unutar zglobne ahure, u zglobnoj upljini, nalazi se veza glave butne kosti lig. capitis femoris. Zglobne veze koje pojaavaju zglobnu ahuru su bedreno-butna veza lig. iliofemorale, preponskobutna veza lig. pubofemorale i sedalno-butna veza lig. Zglob kuka je dobro pokretan.

  Nepokretni zglobovi

  U njemu se izvode pokreti pregibanja flexio, opruanja extensio, privodenja adductio, odvoenja abductio, i pokreti unutranjeg i spoljanjeg obrtanja rotatio. Udruivanjem veine navedenih pokreta mogui su i ogranieni kruni pokreti circumductio.

  Zglob kolena articulatio genus povezuje natkolenicu sa potkolenicom. Spojevi su anatomske strukture, ponekad složeni, što dovodi do međusobnog kontakta dviju ili više kostiju. Zglobovi ljudskog tijela su vrlo brojni, ima prosječno , a strukturalno vrlo različiti. Ta raznolikost odražava vrstu funkcije koja je potrebna za taj spoj.

  Zajedno, zadatak zglobova je da drže različite segmente kosti zajedno, tako da kostur može ispuniti svoju funkciju potpore, pokretljivosti i zaštite. Međutim, najpoznatija podjela je na funkcionalnoj osnovi. Kosti ljudskog kostura zapravo su povezane pomoću zglobova kojima su dopuštena kretanja različitih vrsta i stupnjeva.

  Govorimo, dakle, o nepokretnim zglobovima sinartroza, polu-pokretnim amfiartroza i pokretnim diartroza. Pokretni ili polu-pokretni zglobovi razlikuju se po obliku i dopuštenim pokretima.

  U tom smislu postoje malo različite klasifikacije. Jedna od njih je podjela diartroze na temelju razlika u obliku zglobnih površina.

  Nepokretni zglobovi

  Artrodije, koje kombiniraju kosti šara u ruci i tarzusu u stopalu, dopuštaju samo male klizne pokrete. Površine ravnih kostiju jednostavno.

  Ostavite odgovor

  U nepokretne zglobove

  Objavio

  Komentar

  Neophodna polja su označena *