Pokretni i nepokretni zglobovi

Pokretni i nepokretni zglobovi

U ljudskom telu razlikuje se nekoliko različitih vrsta zglobova, i to. Postoji nekoliko načina na koji se mogu klasifikovati zglobovi. Zglobovi se mogu podeliti prema tome koliku pokretljivost omogućavaju, odnosno funkciji, i prema tome od čega se sastoje, odnosno strukturi. Najveći broj zglobova omogućava slobodno pomeranje. Međutim, postoje i zglobovi koji omogućavaju ograničenu fleksibilnost, kao i zglobovi koji se uopšte ne mogu pomerati.

Sinovijalni zglobovi omogućavaju potpunu i slobodnu pokretljivost, sinartozni zglobovi omogućavaju samo delimičnu pokretljivost, dok se amfiartrozni zglobovi ne mogu uopšte kretati.

Postoji nekoliko vrsta bolesti koje se mogu javiti na zglobovima.

Pokretni i nepokretni zglobovi

Ove bolesti mogu se podeliti u tri grupe, i to na osteoartritis, temporomandibularni poremećaj zglova i dislokaciju zglobova. Osteoartritis najčešće je oboljenje koje se javlja na zlobovima i nastaje kada dođe do oticanja artikulacije između kostiju koja onemogućava njihovu normalnu pokretljivost.

Temporomandibularni poremećaj zglobova je oboljenje koje se javlja na viličnoj kosti, a nastaje kao posledica intenzivnog žvakanja ili povreda vilice. Dislokacija zgloba nastaje kada se dve ili više kosti odvoji na mestu njihove artikulacije. Dislokacija zgloba najčešće nastaje kao posledica pada ili drugh slučnih povreda. Sinovijalni zglobovi, odnosno pokretljivi zglobovi, su vrsta zglobova koji omogućavaju normalnu pokretljivost kostiju i daju fleksibilnost skeletalnom sistemu.

Zglobne veze koje pojaavaju zglobnu ahuru su bedreno-butna veza lig. iliofemorale, preponskobutna veza lig. pubofemorale i sedalno-butna veza lig. Zglob kuka je dobro pokretan.

Pokretni i nepokretni zglobovi

U njemu se izvode pokreti pregibanja flexio, opruanja extensio, privodenja adductio, odvoenja abductio, i pokreti unutranjeg i spoljanjeg obrtanja rotatio. Udruivanjem veine navedenih pokreta mogui su i ogranieni kruni pokreti circumductio. Zglob kolena articulatio genus povezuje natkolenicu sa potkolenicom. U ovom zglobu spajaju se donji kraj butne kosti femur, gornji okrajak golenjae fibia i aica patella.

Zglobne povrine na butnoj kosti su kondili butne kosti condylus lateralis et medialis i zglobna povrina za aicu facies patellaris.

Na golenjai zglobna povrina je gornja zglobna povrina golenjae facies articularis superior tibiae. Zglobna povrina na aici je njena zadnja strana facies articularis patellae. Izmeu zglobnih povrina butne kosti i golenjae, umetnute su vezivnohrskavine tvorevine, meniskusi, spoljanji meniscus lateralis i unutranji meniscus medialis. Oni prilagoavaju nesrazmernost izmeu zglobnih povrina ovih kostiju i prate pokrete u zglobu kolena pomerajui se napred pri opruanju kolena i nazad pri pregibanju kolena.

Zglobnu ahuru capsula articularis pojaavaju, prednja, aina veza lig. patellae, bone, spoljanja lig. collaterale fibulare i unutranja lig. collaterale tibiale, i zadnje veze koje predstavljaju pojaanja tetiva okolnih miia. U samoj zglobnoj upljini nalaze se snane ukrtene veze zgloba kolena, prednja lig. cruciatum anterius i zadnja lig. cniciatum posterius. Zglobom kolena izvode se pokreti pregibanja flexio, opruanja extensio i vrlo ogranieni pokreti spoljanjeg i unutranjeg obrtanja rotatio kolena.

Gornji skoni zglob articulatio talocruralis je spoj izmeu donjih okrajaka kostiju potkolenice tibia et Fibula i tela skone kosti talus. Fibroznu opnu zglobne ahure po jaavaju unutranja pobona veza, oznaena kao deltasta veza lig. deltoideum i spoljanje pobone veze. Gornjim skonim zglobom izvode se pokreti pregibanja flexio, pri kome se gornja strana stopala kree ka potkolenici, i opruanja extensio, pri kome se gornja strana stopala kree u suprotnom smeru, odnosno udaljava se od prednje strane potkolenice.

Abrir el menú de navegación. Cerrar sugerencias Buscar Buscar. Configuración de usuario. close menu ¡Te damos la bienvenida a Scribd! Saltar el carrusel.

Carrusel anterior. Carrusel siguiente.

Pokretni i nepokretni zglobovi

Libros Audiolibros Revistas Podcasts Partituras Documentos Snapshots. Nepokretni zglobovi svnarthroses dele se na vezivne hrskavične i koštane. Cargado por AmRa Kojic. Información del documento hacer clic para expandir la información del documento Fecha en que fue cargado May 11, Título original Nepokretni zglobovi.

Derechos de autor © Attribution Non-Commercial BY-NC. Formatos disponibles DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd. Compartir este documento Compartir o incrustar documentos Opciones para compartir Compartir en Facebook, abre una nueva ventana Facebook.

Denunciar este documento. Copyright: Attribution Non-Commercia.

Ostavite odgovor

Filip Radisavljević.

Objavio

Komentar

Neophodna polja su označena *