Polupokretni zglobovi

Polupokretni zglobovi

Od suštinske je važnosti potražiti pomoć lekara ukoliko neki problem postoji, kao i odrediti odgovarajući oblik lečenja. Lečenje uglavnom zavisi od oblika datog oboljenja, kao i težine stanja i opšteg zdravstvenog stanja pacijenta.

Polupokretni zglobovi - smanjujukg.world

Ono može obuhvatati i antibiotsko lečenje i fizikalnu terapiju, a u težim slučajevima može biti potrebna i operacija. Polupokretni zglobovi poznati i kao amfiartroze, odnose se na zglobove koji se karakterišu ograničenim pokretima. Među ove zglobove ubrajaju se pršljenovi, rebra i kičma. Kod zglobova kičme, zglobovi su prekriveni hrskavicom i spojeni intraosealnim i perifernim ligamentima koji omogućavaju samo određenu vrstu pokreta.

Slabo pokretni zglobovi su deo skeletnog sistema i obuhvataju zglobove između pršljenova i pubičnu simfizu. Postoje dva tipa polupokretnih zglobova. Glavna uloga polupokretnih zglobova je da omoguće pokretanje i stabilnost. Oni mogu da se klasifikuju i na osnovu stepena pokreta koje omogućavaju, broju kostiju koje ih čine i složenosti zglobne strukture.

Polupokretni zglobovi

Još jedna od mogućih klasifikacija zglobova je i prema tome koliko je kompleksna sama struktura zgloba. Glavna funkcija sinovijalnih, odnosno pokretljivih zglobova je omogućavanje širokog spektra pokreta, kao što je slučaj sa kolenima i laktovima. Sinovijalne zglobobe karakteriše prisustvo zglobne površine, zglobne šupljine, zglobne čahure, zglobne veze, zglonog koluta, meniskusa, zglobne usne i masnih jastučića.

Rječnik | Arthroplastia | V. arthroplastica. | Medicinski rječnik

Polu-pokretni zglovi omogućavaju samo delimičnu pokretljivost kostiju. Oni takođe daju i strukturalnu podršku određenim delovima tela. Nepokretni, odnosno fiksni zglobovi ne mogu se pokretati.

Šta su zglobovi?

 • Ove bolesti mogu se podeliti u tri grupe, i to na osteoartritis, temporomandibularni poremećaj zglova i dislokaciju zglobova.
 • Glavna uloga polupokretnih zglobova je da omoguće pokretanje i stabilnost.
 • U pantljikama isječena deblja indigo-hartija, koja se upotrebljava da bi se utvrdila ispravnost okluzije i artikulacije prirodnih i vještačkih zuba.
 • Šta su polu-pokretni zglobovi?
 • U ljudskom telu razlikuje se nekoliko različitih vrsta zglobova, i to:   Sinovijalni zglobovi: čine ih kolena, ručni zglobovi, ramena, laktovi, članci i kukovi Polu-pokretni zglobovi: predstavljaju kičmenu artikulaciju Nepokretni zglobovi: zgloboi koji se nalaze u kostima lobanje i karlice   Postoji nekoliko načina na koji se mogu klasifikovati zglobovi.

  Šta su sinovijalni zglobovi? Šta su polu-pokretni zglobovi? Šta su nepokretni zglobovi? Koja je funkcija zglobova? If you continue to use this site we will assume that you are happy with it. Show all. Zglob, mjesto na kome kosti dolaze u dodir, bilo dvije ili više njih: prema tome, postoje prosti i složeni zglobovi. Prema obliku zglobne površine dijele se na kuglaste a. Prema pokretljivosti, dijele se na pokretne, polupokretne i nepokretne.

  Pokretni i polupokretni zglobovi imaju zglobne površine pokrivene hijalinom hrskavicom, zglobnu čahuru, čiji je spoljni list fibrozan, a unutrašnji sinovijalan, i zglobne veze koje pojačavaju čahuru zgloba i vezvadušnu šupljinu.

  Karakteriše se atrofijom epifiza koje su povod luksacijama i rarefakcijom dijafize koje su uzrok spontanim prelomima; a. Gornji zglob ručja a.

  Ostavite odgovor

  Polu-pokretni zglovi omogućavaju samo

  Objavio

  Komentar

  Neophodna polja su označena *