Prirodno lecenje bolova u zglobovima

Prirodno lecenje bolova u zglobovima

Zapaljenje tetiva obično ne daje crvenilo niti povišenu temperaturu. Giht i pseudogiht — metaboličko oboljenje koje nastaje kao posledica povećanja mokraćne kiseline u krvi i taloženja kristala mononatrijum-urata u zglobovima i drugim delovima organizma. Giht je, takođe, relativno čest uzročnik bolova u zglobovima. Trkačko koleno — karakteristika trkačkog kolena jeste bol pozadi i oko čašice zgloba kolena medicinski: patele a razlog tome je razmekšavanje hrskavice kolena različitog stepena.

Krvarenje u zglobu — obično se javlja nakon traumatske povrede kolena — u medicini se ovo stanje naziva hemartroza. Pored bola u zglobu kolena, javlja se i otečenost zgloba i povišena temperatura u predelu zgloba. Bolovi u zglobovima ruke često onemogućavaju pokrete u zglobovima, tako da su mnoge dnevne aktivnosti otežane.

Razlozi javljanja bola u zglobovima ruke su. U trudnoći, javljaju se promene u organizmu koje prolaze čim se trudnoća završi. Jedna od tih promena jeste i pojava bola u zglobovima za vreme trudnoće. Pri kraju trudnoće, kada dođe vreme za sam čin porođaja, hormoni kreću intenzivno da se luče i dolazi do opuštanja zglobova karlice da bi porođaj bio što brži i lakši, a to opuštanje se širi i na bliske zglobove, npr.

Ukoliko trudnica ima već dijagnostikovani koštani poremećaj, onda bi tokom trudnoće morama da uzima preparate kako bi ojačala kosti i pripremila ih za teret koji će morati da nose.

Trudnicama se savetuju fizičke aktivnosti koje u velikoj meri ne oštećuju zglobove, kao što su pilates ili lagana šetnja.

Iz prirode se mogu izdvojiti mnoge namirnice koje blagotvorno deluju protiv bolova u zglobovima.

Bolovi u zglobovima ruku i nogu - uzrok i le・enje - Prirodno i zdravo

To su, zapravo, prirodni analgetici, koji utiču na uklanjanje bola i prenosa osećaja bola do mozga. Kao provereni, stari narodni lek protiv bolova u zglobovima, koristi se želatin.

Želatin se konzumira oralno, pomešan sa vodom koji je ostavljen da prenoći kako bi želatin nabubreo. Možete napraviti sebi topli čaj od đumbira, breze, lovora ili mirođije — ovi čajevi će Vas u isto vreme opustiti a i ukloniti bol koji osećate u zglobovima.

Takođe, u ishranu ubacite začin kurkumu — ova popularna biljka našla je svoje mesto i u lečenju obolelih zglobova. Redovna fizička aktivnost i regulisanje telesne težine će, zapravo, možda i najviše doprineti umanjenju pritiska na zglobove i pojavu bola.

Mogu se javiti i u stanju mirovanja i za vreme kretanja. Ponekad taj ose・aj bola nestane sam od sebe na trenutak, pa se ponovo vra・a, a intezitet i du転ina trajanja zavise od samog uzro・nika. Razlog je velik stres koji zglobovi trpe tokom celog 転ivotnog ciklusa svakog ・oveka, jer povezuju kosti, poma転u da se stabilno dr転i telo bez obzira na te転inu, a tako・e bez njih ljudi ne bi mogli da se kre・u.

Uzroka bolova u zglobovima i kostima ima mnogo, a veoma je va転no da 邸to pre po・nete sa le・enjem da bi izbegli komplikacije. Umesto kori邸・enja aspirina, upotrebite neki od mnogobrojnih prirodnih lekova koji ・e veoma brzo eliminisati neprijatan ose・aj i pru転iti vam olak邸anje.

Bilo kakva bolest, infekcija ili povreda koje poga・aju ligamente, meka tkiva i tetive, mogu prouzrokovati hroni・an bol u kostima i zglobovima. Bolesti izazvane aktivnostima slobodnih radikala direktno uti・u na naru邸avanje strukture kostiju. U slu・aju da va邸em organizmu nedostaju kalcijum ili vitamin D, mo転e se razviti osteoporoza, a sa njom i bolovi u kostima i zglobovima.

Starost tako・e ima veliki uticaj na kosti, koje po・inju da slabe, a ligamenti u predelu zglobova vi邸e nisu u mogu・nosti da izdr転e te転inu tela kao ranije. U najgorem mogu・em slu・aju, metastaza kancera koja uti・e na kosti i zglobove mo転e da izazove ose・aj bola. Bol u kostima je obi・no lokalizovan i ・esto se opisuje kao veoma o邸tar, pogotovo kad je povezan sa prelomom.

Javlja se zbog akumulacije te・nosti kod bolnih zglobova. Uz to, oni su vidljivo ve・i nego obi・no, a i oblik im je promenjen. Predstavlja spre・eno ili ograni・eno kretanje.

Prirodno lecenje bolova u zglobovima

Ponekad je neophodan veliki napor da bi se dogodio pokret na mestu gde se nalazi bolni zglob ili kost. Postoje mnogi faktori koji mogu izazvati bol u kostima i zglobovima, tako da je neophodna konsultacija sa izabranim lekarom pre po・etka terapije prirodnim sredstvima za le・enje.

Istra転ivanjima je otkriveno da kurkumin — ovaj prirodni lek mo転e imati antibakterijsko i antikancerogeno svojstvo, kao i protivupalna svojstva koja bi mogla pomo・i kod reumatoidnog artritisa. Ne preporu・uje se trudnicama ili osobama sa bolesnim bubrezima ili problema sa be邸ikom.

Ako bolujete od lupusa, prirodni lekovi ne・e ostvariti rezultat koji ・e uklju・iti potpuno izle・enje od bolesti, ve・ ・e samo ubla転iti bol kao simptom oboljenja. Budite pa転ljivi, dobro upoznajte svoje telo i razgovarajte sa stru・nim licem da bi ostvarili najbolje rezultate. Aktivna kom.

Ostavite odgovor

Postoji više faktora koji mogu uticati na slabljenje imunološkog sistema, a

Objavio

Komentar

Neophodna polja su označena *