Sinovijalni zglobovi

Sinovijalni zglobovi

Osnovni patološki proces se dešava u hrskavici zgloba - u kojoj na početku bolesti dolazi do deterioracije i abrazije.

Posle toga - ispod površine kosti nastaje skleroza i javljaju se cistične formacije, a na zglobnim površinama se formiraju osteofiti. Kod OA kolena dolazi do "trošenja" artikularne hrskavice, čime se gubi sposobnost klizanja zglobnih površina, što dovodi do stalnog trenja u zglobu-što za posledicu može da  ima i nakupljanje sinovijalne tečnosti u zglobu.

A veća količina sinovijalne tečnosti dovodi do istezanja zglobne kapsule, što daje jake bolove i ograničava pokretljivost zgloba kolena. Nekada u poodmakloj fazi bolesti, bolovi ne prestaju čak ni kad pacijent miruje, a pogoršavaju se sa svakim pokretom.

Sinovijalni zglobovi

Tome doprinosi i sama sinovijalna tečnost, koja sadrži suptance koje neposredno draže receptore za bol. Da bi bolje razumeli zašto koleno boli kod gonartroze, zašto otiče ponekad, zašo se smanjuje pokretljivost zgloba, treba da razumemo i ulogu zglobne kapsule.

Zglobna kapsula oblaže krajeve kosti-koje čine zglob. Kapsula ima dva sloja, spoljni fibrozni i unutrašnji sinovijalni sloj. Spoljni-fibrozni sloj je izgrađen od "jakog" fibroznog materijala, koji se pripaja na kost sa svih strana zgloba i "hermetčki" ga zatvara. Ovaj sloj mehanički štiti zglob. Sa unutrašnje strane zglobne kapsule-nalazi se sinovijalna membrana koja oblaže i podmazuje sam zglob. Podmazuje ga tako što luči sinovijalnu tečnost. Sinovijalna tečnost nastaje transudacijom plazme.

Sinovijalna tečnost vlaži i "podmazuje" površinu hrskavice i na taj način štiti njenu elastičnost. Povećava se količina vazoaktivnih medijatora inflamacije — prostaglandina, leukotrijena, koseoničkih radikala i azotnog oksida.

U toku zapaljenja aktivisane ćelije proizvode i citokine IL-4, IL i TGFβ koji donekle antagonizuju efekte proinflamacijskih citokina različitim mehanizmima kao što su smanjenje broja celularnih receptora, stimulacija ekspresije IL-1 Ra, stimulacija sinteze komponenata matriksa, indukcija ekspresije komponenata TIMP itd.

Sinovijalni zglobovi

Usled dugotrajne hiperaktivnosti dolazi do hipertrofije i hiperplazije sinovijske membrane. Bujanje sinovije doprinosi daljem oštećenju hrskavice i subhondralne kosti na principu poremećene ravnoteže između proinflamatornih i antiinflamatornih citokina.

Usled hronične infalmacije i traumatskih lezija hronično krvarenje dokazano u formi pigmenta hemosiderina sa ožiljnim zaceljivanjem umanjene su sve funkcije sinovijalne membrane, pa i funkcija ishrane hrskavice, što vodi daljoj progresiji degenerativnog procesa.

Makroskopske promene u osteoartrotičnoj hrskavici u vidu fibrilacija, erozija i pukotina dovode do stvaranja mesta na kojima nedostaje hrskavica.

U ogoljenoj kosti postoji umnožavanje osteoblasta i stvaranje nove kosti. Ispitivanjem biohemijskoh markera subhondralne kosti pokazano je povećanje koštanog metabolizma skokom enzimske aktivnosti kisele i alkalne fosfataze, kao i povećanjem nivoa osteokalcina u sinovijalnoj tečnosti oštećenih zglobova.

U zonama najvećeg opterećenja dolazi do fokalne nekroze izložene subhondralne kosti. Kao posledica lokalne tkivne nekroze nastaju cistične promene.

Sinovijalni zglobovi

U poznim stadijumima artroze zglobne površine oštećenog zgloba se mogu pokriti regeneratima hrskavice čime je pritisak u zglobu ponovo ravnomernije raspoređen i ciste se često smanjuju ili čak i iščeznu. Usled ovih promena na hrskavici i subhondralnoj kosti stvaraju se osteofiti. To su fibrozne, hrskavične i koštane tvorevine koje se obično razvijaju na periferiji zgloba marginalni osteofiti, duž pripoja kapsule kapsularni osteofiti ili mogu da štrče sa degenerativno izmenjenih zglobnih površina centralni osteofiti.

U površnim zglobovima osteofiti su palpabilni, mogu biti osetljivi, a u svim zglobovima mogu umanjivati obim pokreta i doprinositi pojavi bola u pokretu. Obim osteoartritičnog zgloba je bitno izmenjen kako zbog fokalnog gubitka hrskavice i subhondralne kosti tako i zbog novostvorene kosti u formi osteofita mehanizmom enhondralne osifikacije.

Ovako izmenjen oblik zgloba vodi dalje, poremećaju funkcije zgloba i daljem procesu degeneracije. Dijagnostičke preporuke za postavljanje dijagnoze osteoartrtritisa iz Riziko faktori za osteoartritis kolena su: ženski pol, godine, prekomerna telesna težina, povreda zgloba, deformiteti, prerana ili nepravilna upotreba na poslu i rekreaciji, genetska predispozicija istorijat u porodici i Heberdenovi noduli na distalnim interfalangealnim zglobovima DIP šaka.

Preporuke za kliničku dijagnozu OA su fokusirane na. Bol u zglobu, kao glavni klinički simptom osteoartroze, obično počinje sa prednje ili unutrašnje strane kolena, mnogo ređe sa spoljne ili zadnje strane, a kasnije zahvata celo koleno. Intenzitet i dužina trajanja bola zavisi pre svega od stepena izraženosti patoloških promena. Pri kretanju se javljaju krepitacije sitne i krupne, preskakanja i škripa tarež u kolenima.

Ograničenje pokreta, naročito savijanja se javlja više godina posle početka bolesti. U početku je blago, a kasnije može biti izuzetno ozbiljno sa posledičnim skraćenjem okolnih mišića u vidu fleksionih kontraktura, naročito četvoroglavog mišića quadricepsa. Ograničena je sposobnost kretanja, naročito u kasnijoj fazi kada se razviju i poremećaji u osovini kolena. Otok kolena i strvaranje veće količine tečnosti u kolenu se javljaju u kasnijoj fazi i tada je prisutan i bol noću i u mirovanju. Ukočenja kolena blokade su retke i obično su posledica drugih oštećenja zglobne hrskavice ili meniskusa.

Glavni klinički znaci artroze su bolna osetljivost pojedinih tačaka na rubu zgloba ili enteza u blizini zgloba, tvrdo zadebljanje zglobnih okrajaka kosti, a ponekad i uvećanje mase mekih tkiva oko zgloba, krepitacije pri pokretima, izliv u zglobnoj šupljini bez ili sa povišenom temperaturom zgloba, ograničeni i bolni pokreti i nestabilnost zgloba. Inervacija zglobova potiče od ogranaka perifernih nerava koji prolaze u blizini, ali i od mišićnih ogranaka koji probija.

Ostavite odgovor

Ovaj protein ulazi u sastav kolagena tip II,

Objavio

Komentar

Neophodna polja su označena *