Syndesmologia zglobovi

Syndesmologia zglobovi

Collaterale Ulnare. Zglobovi podlaktice-junctura radioulnaris -art. Radioulnaris proximalis -art. Radioulnaris distalis -membrana interossea antebrachi. Zglobovi ake-articulationes manus Gornji zglob ruja-art. Radiocarpea, srednji zglob ruja-art.

Mediocarpea, zglobovi ruja sa dorujem-art. Carpmetararpae, zglobovi doruja sa prstima- artt. Metacarpophalangeae, zglobovi prstiju ake-artt. Articulatio carpometacarpea policis.

Zglobovi donjeg ekstremiteta -spadaju zglobovi karlinog pojasa i zglobovi pokretnog dijela noge. Zglobovi karlinog pojasa-juncture cinguli membri inferiors -articulatio sacroiliaca-zglob izmeu zglobnih plotina. Zglobnu ahuru sa prednje strane povezuju : ligg. Sacroiliaca ventralia i ligg. Sacroiliaca dorsalia i meukotane vezeligg. Ligamentum sacrospinale et sacrotubenale. Preponska simfiza-symphysis pubica-spoj izmeu preponskih kostiju.

Njihovu skladnost dopunjavaju meniskusi mensci articulares : lateralni i medijalni. Tumori koštanog tkiva nisu česta pojava, ali kad se jave obično su zloćudni. Biologija kao nauka o životu -seminarski rad.

Zglobovi noge U zglobove noge spadaju: zglob kuka-articulatio coxae On posjeduje unutarzglobne i vanzglobne ligamente. Vanzglobne uzdune veze su: lig. Iliofemorale, lig.

Syndesmologia zglobovi

Pubofemorale i lig. Kruna veza koja sprjeava ispadanje glave femura naziva se zona orbicularis. Unutarzglobni ligamenti su: lig. Capitis Femoris-u sredini glavice i lig. Transverzum acetabuli. Zglob koljena- articulatio genus Koljeno ima: unutarzglobne veze: prednje i zadnje-lig.

Cruciatum aterius et posterius, kolateralne veze: lig. Collaterale tibiale i lig.

Syndesmologia zglobovi

Collaterale fibulare i veze koje pojaavaju zglobnu ahuru: lig. Popliteum obliquum i lig. Popliteum arcuatum. Tu se jo nalaze i lig. Patellae i retinaculum patellae laterale et mediale. Spojevi izmeu kostiju potkoljenice-articulatio tibiofibularis -articulatio capitis tibulae -syndesmosis tibiofibularis -membrana interosa cruris. Zglobovi stopala- articulationes pedis Gornji noni zglob-articulatio talocruralis, donji prednji skoni zglob-art.

Talocalcaneonavicularis u kojem se uzglobljavaju skona i petna kost. Zglobne ahure pojaavaju sa medijalne strane-lig deltoideum i sa lateralne strane-lig. Talofibulare anterius et posterius. Ostali zglobovi stopala: art. Calcaneocuboidea-izmeu petne i kockaste kosti, zglobovi izmeu kostiju noja i kostiju donoja-artt. Tarsometatarseae, zglobovi izmeu kostiju donoja i kostiju prstiju noge-artt. Metatarsophalangeae i zglobovi prstiju noge-artt.

Interphalangeae pedis. Deschideți meniul de navigare. Zglobovi ake su: art. Zglob kuka art. Njega pojaavaju lig. U zglobu kuka se vre sljedei pokreti: antefleksija, ekstenzija, abdukcija, adukcija, unutranja i vanjska rotacija. Udrueni pokreti daju cirkumdukciju.

Zglob koljena art. U zglobu koljena se vre fleksija i ekstenzija potkoljenice, spoljnja i unutranja rotacija. Zglobovi stopala su: art. Njih pojaavaju lig. Mogue su plantarna i dorzalna fleksija, abdukcija i addukcija stopala, rotacija stopala oko sagitalne osovine. Ostali zlogobi stopala su: art.

View 8 Download 1. Kraljenica Kraljeci su meusobno spojeni preko nastavaka articulatio intervertebralis. Gronji zglob glave - art. Zglobovi gornjeg ekstremiteta Art. Zglobovi donjeg ekstremiteta Zglob kuka art. Algorithms Documents.

Ostavite odgovor

Amphiarthoses articulatio cartilaginea malo pokretni synohondrosis

Objavio

Komentar

Neophodna polja su označena *