Zglobovi glave i vrata anatomija

Zglobovi glave i vrata anatomija

Motorički putevi moždanog stabla. Bazalni ganglij. Likvorski sustav. Meninge i krvne žile u lubanjskoj šupljini i kanalu kralježnice. Slušni organ. Organ vida. Demonstrirati granice pojedinih regija glave i vrata, te njihov cjelokupni anatomski sadržaj na kadaveru. Popis predmeta po godinama. Obvezni predmeti.

Zglobovi glave i vrata anatomija

Anatomija Biofizika Medicinska biologija Osnove rada na računalu Komunikacija Medicinska kemija Uvod u medicinu, povijest medicine i medicinska etika Hitna medicinska pomoć 1 Stručna praksa 1. Izborni predmeti. Uvod u dentalnu medicinu Obilježja i značenje promocije zdravlja u dentalnoj medicini Engleski jezik 1 Tjelesna kultura 1.

Oralna biologija Biokemija Anatomija 2 Histologija i embriologija Fiziologija Fiziologija živaca Temelji biostatistike Zdravlje i okoliš Stručna praksa 2. Engleski jezik 2 Epidemiološka obilježja karijesa u dječjoj i adolescentnoj dobi Etika u dentalnoj medicini Prehrana i zdravlje Tjelesna kultura 2. Patološka fiziologija Mikrobiologija, imunologija i oralna mikrobiologija Patologija i oralna patologija Dentalni materijali i tehnologija dentalnih materijala Predklinički praktikum Gnatologija Klinička propedeutika Metode javnog zdravlja Farmakologija i toksikologija Stručna praksa 3.

Informatika u zdravstvu Prevencija i kontrola infekcija u dentalnoj medicini Integrativni pristup u prevenciji blažih dentalnih tegoba. Stomatološka propedeutika Klinička medicina 2 Klinička medicina 1 Infektologija i epidemiologija Kirurgija Opća i dentalna radiologija Bolesti zuba 1 Bolesti usta i parodontologija 1 Mobilna protetika 1 Fiksna protetika 1 Hitna medicinska pomoć 2 Oralna kirurgija 1 Dječja i preventivna dentalna medicina 1 Stručna praksa 4.

Uvod u znanstveni rad Oralna higijena Engleski jezik 4 Društveni utjecaj na oralno zdravlje Sindrom srčanog popuštanja Športska dentalna medicina. Klinička medicina 3 Ginekologija i opstetricija Pedijatrija Dječja i preventivna dentalna medicina 2 Bolesti zuba 2 Oralna kirurgija 2 Bolesti usta i parodontologija 2 Mobilna protetika 2 Fiksna protetika 2 Ortodoncija Maksilofacijalna kirurgija Dentalna medicina starije dobi Stručna praksa 5.

Minimalno invazivna kirurgija Maksilofacijalna rekonstrukcijska kirurgija Dentalna fotografija Engleski jezik 5 Upotreba lasera u dentalnoj medicini Loko-regionalna anestezija i analgezija. Anatomija 1. Siječnja Opis predmeta Nastavne cjeline Literatura Očekivani ishodi učenja Nastavnici i suradnici. Obavezna literatura: Reihe D. Zagreb: Medicinska naklada; Marušić A, Krmpotić-Nemanić J.

Anatomija čovjeka. Zagreb: Medicinska naklada.

Latinski jezik za medicinske škole: Zglobovi glave,vrata i kičmenog stuba

Waldeyer A. Waldeyerova anatomija čovjeka. Zagreb: Golden marketing - Tehnička knjiga; Temelji anatomije čovjeka. Zagreb: Naprijed; Sobotta J. Atlas anatomije čovjeka I. Jastrebarsko: Naklada Slap; Dopunska literatura: Werner Platzer.

Priručni anatomski atlas 1 - sustav organa za pokretanje Zagreb: Medicinska naklada Netter FH. Atlas anatomije čovjeka. Nikola Bošković. Stefan Đurica. Show More. No Downloads. Views Total views. Actions Shares. No notes for slide. Zglobovi 1. Arthrologija dr Sarac 2. Synarthroses nepokretni zglobovi Fibrozni Syndesmoses čvrsti vezivni snopovi Suture spoj između ivica dve pljosnate kosti Gomphoses klinasti spoj pomoću koga je zub usađen u vilicu 5.

Zglobovi glave i vrata anatomija

Amphiarthoses articulatio cartilaginea malo pokretni synohondrosis hijalina hrskavica symphisis fibrozna hrskavica 6. Njihova funkcija jeste da smanje trenje između tetiva i kosti, između tetiva i tetiva, između koštanih izbočina i same kože. Types of Joints ellipsoidal 8. Vrste zglobova - prema obliku zglobnih površina i opsegu gibanja:  ravni zglob articulatio plana  ugaoni zglob gynglymus  okretni zglob art. Spojevi i zglobovi kičmenog stuba - gornji zglob i donji zglobovi glave: - articulatio atlanto-occipitalis; -articulationes atlanto-axiales Kicmeni stub izgled dvostrukog slova S - vratna lordoza prema napred - grudna kifoza prema natrag - slabinska lordoza prema napred - - Pokreti kičmenog stuba - oko poprečne ose: antefleksija, retrofleksija, osobito u slabinskom delu - oko sagitalne ose: laterofleksija, donji grudni deo kičmenog stuba - oko okomite ose: rotacija, u vratnom i donjem delu Spojevi i zglobovi donjih udova - symphysis pubica - art.

Zglob kuka, art. Pokreti u u zglobu kuka: - kuglasti zglob s ograničenim kretnjama - fleksija, ekstenzija, abdukcija, adukcija, rotacija Na golenjači zglobna površina je gornja zglobna površina golenjače facies articularis superior tibiae.

Između zglobnih površina butne kosti i golenjače, umetnute su vezivno-hrskavične tvorevine, meniskusi, spoljašnji meniscus lateralis i unutrašnji meniscus medialis. Oni prilagođavaju nesrazmernost između zglobnih površina ovih kostiju i prate pokrete u zglobu kolena pomerajući se napred pri opružanju kolena i nazad pri pregibanju kolena.

Zglobovi glave i vrata anatomija

Zglob kolena articulatio genus Koleni zglob, art. Zglobovi stopala, articulationes pedis -najvažniji gornji art. Ostali stopalni zglobovi: art.

Ostavite odgovor

Upala debelog

Objavio

Komentar

Neophodna polja su označena *